Speciální pedagog – Mgr. Helena Štumarová

Metodicky usměrňuje diagnostickou činnost třídních učitelů při identifikaci vývojových poruch učení žáků (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie …).

  • Doporučuje učitelům efektivní formy a metody práce s těmito žáky.
  • Samostatně pracuje s těmito žáky a výrazně se podílí na reedukaci jejich poruch.
  • Poskytuje žákům a jejich rodičům metodickou pomoc při domácí práci.

Kontakty:

telefon: 567 584 946

e-mail: stumarova@zs-trest.cz

Menu