Co se děje ve škole

Aby učení nebylo mučení

Žáci 6. ročníku se zúčastnili výukového programu Učíme se učit. Obsahem přednášky byl návod, jak bylo řečeno: „Aby učení nebylo mučení“. Byl kladen důraz na sebepoznání žáka (paměť a učení), učební styl (způsob přijímání a prezentace svých znalostí), chyby, které…
Celý příspěvek

Exkurze na Střední škole stavební v Jihlavě

Střední škola stavební Jihlava připravila pro žáky devátého ročníku velice zajímavý projekt prohlídky jednotlivých objektů školy se zajímavým programem v učebnách a v dílnách na odloučeném pracovišti v Heleníně. Velice dobře připravená akce poskytla chlapcům a dívkám důležité informace o možnostech studia…
Celý příspěvek

Volím svoje povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při ÚP Jihlava připravilo pro žáky 9. ročníku program nazvaný Volím svoje povolání. Žáci naší školy se do tohoto programu také zapojili. V Jihlavě se dozvěděli zajímavé informace o jednotlivých povoláních, o trhu práce…
Celý příspěvek

TJ Slavoj Třešť – akce pro prvňáky

Na pátek 8. října připravili zástupci fotbalového oddílu TJ Slavoj Třešť akci pro žáky prvních tříd. Na šesti stanovištích byly pro děti připraveny soutěže a hry. V příjemné a přátelské atmosféře se sportovalo „jako o závod“. Akci navíc přálo pěkné…
Celý příspěvek

Poznáváme svět – 1.A

Žáci 1. A začali v září poznávat celý svět. Své dobrodružné výpravy odstartovali tím, že propluli světová moře, ve kterých se seznámili s mnohými živočichy. Další putování bylo napříč Afrikou, kde za zvuků bubnů přivolávali bublinové hady, počítali spolu lvy,…
Celý příspěvek

Činnostní učení žáků 2.B

pokračuje od začátku školního roku v centrech aktivit. Děti v centru Čtení a psaní, Matematika, Věda a objevy a Ateliér společně řešily úkoly na téma Bezpečně do školy, Chráníme planetu Zemi a Podzim. Aktivně se seznámily s pravidly silničního provozu, získaly dovednost…
Celý příspěvek
Menu