Co se děje ve škole

Divadelní soustředění

O víkendu 17. až 19. září se sjeli na táborové základně ve Zvolenovicích členové divadelního souboru, aby pokračovali pod vedením paní učitelky R. Kadlecové, pana učitele L. Vonky a pana J. Fiedlera v přípravě pohádky, kterou začali nacvičovat před rokem,…
Celý příspěvek

Adaptační kurz 6. tříd

V týdnu od šestého do desátého září se 70 dětí šestého ročníku zúčastnilo adaptačního kurzu v Řásné. Absolvovali spoustu aktivit, her a soutěží, díky nimž je jejich třídní učitelé a další pedagogové poznali v jiném prostředí než ve školních lavicích.…
Celý příspěvek

Cesta kolem světa

Předposlední prázdninový týden se více jak třicet dětí vydalo na táborové základně Zvolenovice s Bolkem a Lolkem na cestu kolem světa. Různé soutěže a hry přiblížily některé zajímavosti jednotlivých navštívených zemí – dobýval se severní pól, při zdolávání nejvyšší hory…
Celý příspěvek

První pomoc

Žáci sedmého ročníku se seznámili se základy první pomoci pod vedením Michala Hinka, studenta 3. ročníku MUNI oboru Zdravotnické záchranářství. V první části měli možnost zjistit, jak vypadá bezvědomí a jak provádíme resuscitaci. Také dostali rady, jak se ochránit např. při záchraně…
Celý příspěvek
logo ZŠ

Screeningové testování

Na začátek školního roku bylo na dny 1., 6. a 9. září naplánované screeningové testování všech žáků školy. Potěšitelné je, že z cca 1800 testů nebyl žádný pozitivní a prezenční výuka může probíhat bez omezení.
Celý příspěvek
Pohádkový souboj

Pohádkový souboj

Ve třídách V. A a V. C probíhala výuka věnovaná Mezinárodnímu dni míru, který je psán na 21. září. Výuka probíhala většinou venku v pohádkovém souboji družstev. Děti si v pohádkách opakovaly slovní druhy, psaly různé názvy pohádek podle zadaných…
Celý příspěvek
Menu