Metodik prevence – Mgr. Ivona Přechová

  • Koordinuje přípravu Minimálního preventivního programu a jeho zavádění ve škole,  podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost.
  • Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence, pravidelně je informuje o vhodných preventivních aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními.
  • Sleduje ve spolupráci s dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů a navrhuje cílená opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů.
  • Informuje pracovníky školy o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu sociálně patologických jevů ve škole nebo školském zařízení.
  • Spolupracuje na základě pověření ředitele školy se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže.
  • Informuje žáky školy, jejich zákonné zástupce a pracovníky školy o činnosti těchto institucí a organizací.

Konzultační  hodiny:

Termín konzultace je možné domluvit telefonicky.

Kontakty:

telefon: 567 584 943

e-mail: prechova@zs-trest.cz

Menu