1. Stravování ve školní jídelně

 • Bezhotovostní platba, platby jsou strhávány zálohově vždy na následující měsíc (cca 17. den v měsíci).
 • Přihláška ke stravování – buď do 17. 7. vhodit do poštovní schránky školy v ulici J. Hory, nebo ve dnech 29. 6. až 17. 7. odevzdat ve školní jídelně.
 • Zároveň je potřeba odevzdat i souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Ve své bance vyřídit souhlas k inkasu. Potvrzený souhlas buď do 17. 7. vhodit do poštovní schránky školy v ulici J. Hory, nebo ve dnech 29. 6. až 17. 7. odevzdat v kanceláři školní kuchyně. Doporučujeme nastavit částku 600,- Kč na dítě. K tomuto účelu je využíván účet u Fio banky 2501442105/2010. Ten, kdo má starší dítě již ke stravě přihlášené, může využít existující souhlas s tím, že odevzdá přihlášku ke stravování a nechá si nastavit dvojnásobný limit. Vytištěný souhlas k inkasu je možné si vyzvednout v kanceláři školní kuchyně.
 • Obědy je možné odhlásit nejpozději do 13.45 hodin předchozího dne, nelze tak učinit ráno pro daný den. Z tohoto důvodu si v 1. den nepřítomnosti dětí mohou rodiče oběd vyzvednout do jídlonosičů ještě za sníženou cenu.
 • Žák je přihlášen ke stravování na celou dobu školní docházky (1. – 9. třída). Každý nový školní rok se automaticky přihláška prodlužuje. Pokud nebude zájem o odběr obědů ze školní kuchyně, tak je nutné se odhlásit ze stravování, nejlépe přímo v kanceláři školní jídelny (to platí i při přechodu na jinou školu), a současně je potřeba provést zrušení souhlasu k inkasu.
 • Při komunikaci se školní jídelnou elektronickou formou doporučujeme nechat si potvrdit přijetí odeslaného e-mailu. jidelna@zs-trest.cz
 • Škola umožňuje objednávání stravy vzdáleným přístupem prostřednictvím internetu. Zájemci si mohou u vedoucí školní jídelny vyžádat přístupové údaje do systému. Žáci prvního ročníku obdrží přístupové heslo společně s kartičkou na stravování.
 • Pro osobní jednání bude kancelář školní kuchyně k dispozici ve dnech 29. června až 17. července a 12. až 31. srpna, vždy od 8.00 do 12.00 hodin. V případě problému s otevírací dobou je možné domluvit vhodný termín na telefonním čísle 567 584 942.
 • Vše potřebné se dozvíte na stránkách školní jídelny.

2. Školní družina

Školní družina nabízí „celodenní“ pobyt, tzn. před vyučováním i po jeho skončení (100,- Kč/měsíc) nebo pouze ranní/odpolední pobyt (50,- Kč/měsíc). Provozní doba oddělení je různá, ranní od 6.00 do 7.40 hod., odpoledne od 11.40 do 15.30 – 16.00 hod. Je možné ji upravit podle potřeb rodičů. Pro přijetí do školní družiny je podmínkou, aby se dítě činnosti družiny účastnilo ve 4 nebo 5 dnech.

 • Vzhledem k nastavení mimořádných opatření ve školství nemohly v tomto roce proběhnout standardním způsobem akce, na kterých byly předávány informace zákonným zástupcům budoucích žáků školy (zápis, setkání s rodiči). Z tohoto důvodu se neuskutečnil ani průzkum zájmu o školní družinu ve školním roce 2020/2021. Dodatečně se proto obracíme na rodiče žáků o zaslání informace v některém z následujících tvarů na e-mailovou adresu widerlechnerova@zs-trest.cz.

a) Účast v ranní družině

Přihlašuji syna/dceru …………………ze třídy ……… do školní družiny. Máme zájem o účast v ranní družině.

Jméno a příjmení zákonného zástupce

b) Účast v odpolední družině

Přihlašuji syna/dceru ……………….. ze třídy ………. do školní družiny. Máme zájem o účast v odpolední družině.

Jméno a příjmení zákonného zástupce

c) Účast v ranní i odpolední družině

Přihlašuji syna/dceru ……………….. ze třídy ………. do školní družiny. Máme zájem o účast v ranní i odpolední družině.

Jméno a příjmení zákonného zástupce

Při tomto způsobu přihlášení bude oficiální přihláška s podrobnějšími informacemi doručena zákonným zástupcům prostřednictvím dětí a nebude nutné se zúčastnit zápisu do školní družiny v prostorách školy. Sdělení o zájmu o školní družinu zašlete na uvedenou adresu nejpozději do 15. července 2020.

3. Výuka cizího jazyka

 • Škola nabízí výuku anglického jazyk v první a druhé třídě (1 hodina týdně). V tomto případě se jedná o zájmový kroužek DDM v Třešti (250,- Kč/rok). Účast doporučujeme.

4. Logopedie

 • Škola se souhlasem zákonného zástupce zajišťuje prostřednictvím speciálního pedagoga nápravu vad řeči.

5. Plavání

 • Žáci prvního ročníku mají možnost navštěvovat nepovinné kurzy plavání. Vzhledem k tomu, že jde o nepovinné plavání, tak je hrazeno rodiči (přibližně 1.300,- Kč za 10 dvouhodinových lekcí).

6. Zahájení školního roku

Školní rok 2020/2021 bude slavnostně zahájen pro žáky prvního ročníku v kině Máj v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin. Následně se uskuteční setkání rodičů a dětí s třídními učitelkami ve třídách v Základní škole v Barvířské ulici.

7. Potřeby a pomůcky do 1. třídy ZŠ

Prosíme rodiče o zakoupení následujících potřeb pro budoucí prvňáky. Seznam pomůcek ke stažení ve formátu pdf.

Menu