Informace pro rodiče žáků prvního ročníku – školní rok 2023/2024

Informace pro rodiče (ke stažení v pdf)

1. Stravování ve školní jídelně

 • Obědy hrazeny bezhotovostně, platby jsou strhávány zálohově (platba předem) vždy na následující měsíc (cca 17. den v měsíci).
 • Přihlášku ke stravování (smlouvu o poskytování obědů + souhlas se zpracováním osobních údajů) je potřeba odevzdat v kanceláři školní jídelny buď do 15. července (8.00 — 12.00 hod.) nebo ve dnech od do 26. srpna (8.00 — 14.00 hod.). K odevzdání je možné využít poštovní schránku školy v ulici J. Hory. Současně s přihláškou je nutné odevzdat souhlas k inkasu.
 • Ve své bance vyřídit souhlas k inkasu. Doporučujeme nastavit částku 700,- Kč na dítě. K tomuto účelu je využíván účet u Fio banky 2501442105/2010. Ten, kdo má starší dítě již ke stravě přihlášené, může využít existující souhlas s tím, že odevzdá přihlášku ke stravování a nechá si nastavit dvojnásobný limit. – Obědy je možné odhlásit nejpozději do 13.45 hodin předchozího dne, nelze tak učinit ráno pro daný den. Z tohoto důvodu si v 1. den nepřítomnosti dětí mohou rodiče oběd vyzvednout do jídlonosičů ještě za sníženou cenu.
 • Žák je přihlášen ke stravování na celou dobu školní docházky (1. — 9. třída). Každý nový školní rok se automaticky přihláška prodlužuje. Pokud nebude zájem o odběr obědů ze školní kuchyně, tak je nutné se odhlásit ze stravování, nejlépe přímo v kanceláři školní jídelny (to platí i při přechodu na jinou školu), a současně je potřeba provést zrušení souhlasu k inkasu.
 • Při komunikaci se školní jídelnou elektronickou formou doporučujeme nechat si potvrdit přijetí odeslaného e-mailu. jidelna@zs-trest.cz
 • Škola umožňuje objednávání stravy vzdáleným přístupem prostřednictvím internetu. Zájemci si mohou u vedoucí školní jídelny vyžádat přístupové údaje do systému. Žáci prvního ročníku obdrží přístupové heslo společně s čipem na stravování.
 • Pro osobní jednání bude kancelář školní kuchyně k dispozici ve dnech do 15. července a 15. až 26. srpna, vždy od 8.00 do 14.00 hodin. V případě problému s otevírací dobou je možné domluvit vhodný termín na telefonním čísle 567 584 942.

2. Školní družina

 • Školní družina nabízí „celodenní” pobyt, tzn. před vyučováním i po jeho skončení (100,- Kč/měsíc) nebo pouze ranní/odpolední pobyt (50,- Kč/měsíc). Provozní doba oddělení je různá, ranní od 6.00 do 7.40 hod., odpoledne od 1 1.40 do 15.30 — 16.00 hod. Je možné ji upravit podle potřeb rodičů. Pro přijetí do školní družiny je podmínkou, aby se dítě činnosti družiny účastnilo ve 4 nebo 5 dnech.
 • Z organizačních důvodů potřebuje škola znát předběžný zájem o pobyt ve školní družině. Obracíme se proto na rodiče žáků o zaslání informace v některém z následujících tvarů na e-mailovou adresu widerlechnerova@zs-trest.cz:
 1. Přihlašuji syna/dceru ……………………ze třídy…………… do školní družiny. Máme zájem o účast v ranní družině. Jméno a příjmení zákonného zástupce
 2. Přihlašuji syna/dceru…………………….ze třídy…………… do školní družiny. Máme zájem o účast v odpolední družině. Jméno a příjmení zákonného zástupce
 3. Přihlašuji syna/dceru…………………….ze třídy…………… do školní družiny. Máme zájem o účast v ranní i odpolední družině. Jméno a příjmení zákonného zástupce

Při tomto způsobu přihlášení bude oficiální přihláška s podrobnějšími informacemi doručena zákonným zástupcům prostřednictvím dětí a nebude nutné se zúčastnit zápisu do školní družiny v prostorách školy.

Sdělení o zájmu o školní družinu zašlete na uvedenou adresu nejpozději do 16. července 2021.

3. Výuka cizího jazyka

 • Škola nabízí výuku anglického jazyk v první a druhé třídě (1 hodina týdně). V tomto případě se jedná o zájmový kroužek DDM v Třešti (250,- Kč/rok). Účast doporučujeme.

4. Loqopedie

 • Škola se souhlasem zákonného zástupce zajišťuje prostřednictvím speciálního pedagoga nápravu vad řeči.

5. Plavání

 • Žáci prvního ročníku mají možnost navštěvovat nepovinné kurzy plavání. Vzhledem k tomu, že jde o nepovinné plavání, tak je hrazeno rodiči (přibližně 2 000 Kč za 10 dvouhodinových lekcí).

6. Ukončení školního roku

 • V pátek 30. června 2023 proběhne v areálu školy slavnostní ukončení školního roku, jehož vyvrcholením tradičně bývá předání pomyslného štafetového kolíku mezi žáky nejvyššího ročníku, kteří školu po devíti letech opouštějí a dětmi, které po prázdninách nastoupí do prvního ročníku.

7. Zahájení školního roku

Školní rok 2023/2024 bude slavnostně zahájen pro žáky prvního ročníku v kině Máj v pondělí 4. září 2023 v 8.00 hodin. Následně se uskuteční setkání rodičů a dětí s třídními učitelkami ve třídách v Základní škole v Barvířské ulici.

Potřeby a pomůcky pro 1. ročník ZŠ — veškeré pomůcky doporučujeme mít podepsané

Balíček pro první ročník — hradí škola (hodnota 500 Kč)

Anilinové barvy, nůžky, plochý štětec, voskovky, mastný a suchý pastel, pořadač, 2 černé popisovače – tlusté, tenké, archivní krabice, fixy.

Pomůcky (výtvarná výchova, pracovní činnosti) — hradí rodiče

 • tužka trojhranná č. 1 (2 ks)
 • tužka trojhranná č. 2 (2 ks)
 • guma (1 ks)
 • kelímek plastový (1 ks)
 • menší hadřík ze savého materiálu (3 ks)
 • kuchyňská houbička (2 ks)
 • igelitový ubrus 50 x 65 cm (1 ks)
 • doporučujeme zástěrku nebo staré tričko (1 ks)
 • ořezávátko (1 ks)
 • pastelky
 • progressa
 • vodové barvy
 • temperové barvy
 • plastelína
 • lepící tyčinka – tuhá (Herkules)
 • tekuté  lepidlo  – Herkules
 • kulaté štětce – (číslo2,6)
 • barevné papíry (20 listů)
 • euro obaly – 50 kusů
 • krabička papírových kapesníků

Ostatní pomůcky:

 • cvičební úbor do tělocvičny, cvičky s bílou podrážkou – v látkovém sáčku
 • cvičební úbor na hřiště, sportovní boty – v látkovém sáčku
 • bačkory s bílou podrážkou
 • obaly na sešity (vel. A5 – 5 ks) a deníček (vel. A6 – 1 ks) + na pracovní sešity
 • desky na sešity (Osvědčily se desky Poly Rock od výrobce Foldermate
 • plastové s textilními boky a zapínáním na gumy, vel. A4 a A5 – jsou lehké, skladné a trvanlivé.)

Třídní fond

Prosíme o zaplacení 800 Kč na začátku září 2023. Děkujeme.

Z třídního fondu třídní učitelka dokoupí plastový stohovatelný box do výtvarné výchovy, košíček do lavice, sešity, notýsek, papíry na kopírování, náčrtníkové papíry, čtvrtky, laminovací kapsy, stíratelnou tabulku,  plastové obálky s drukem a další pomůcky na Vv a Pč v průběhu školního roku.

Menu