Informace pro rodiče žáků prvního ročníku – školní rok 2022/2023

Informace pro rodiče (ke stažení v pdf)

1. Stravování ve školní jídelně

 • Obědy hrazeny bezhotovostně, platby jsou strhávány zálohově (platba předem) vždy na následující měsíc (cca 17. den v měsíci).
 • Přihlášku ke stravování (smlouvu o poskytování obědů + souhlas se zpracováním osobních údajů) je potřeba odevzdat v kanceláři školní jídelny buď do 15. července (8.00 — 12.00 hod.) nebo ve dnech od do 26. srpna (8.00 — 14.00 hod.). K odevzdání je možné využít poštovní schránku školy v ulici J. Hory. Současně s přihláškou je nutné odevzdat souhlas k inkasu.
 • Ve své bance vyřídit souhlas k inkasu. Doporučujeme nastavit částku 700,- Kč na dítě. K tomuto účelu je využíván účet u Fio banky 2501442105/2010. Ten, kdo má starší dítě již ke stravě přihlášené, může využít existující souhlas s tím, že odevzdá přihlášku ke stravování a nechá si nastavit dvojnásobný limit. – Obědy je možné odhlásit nejpozději do 13.45 hodin předchozího dne, nelze tak učinit ráno pro daný den. Z tohoto důvodu si v 1. den nepřítomnosti dětí mohou rodiče oběd vyzvednout do jídlonosičů ještě za sníženou cenu.
 • Žák je přihlášen ke stravování na celou dobu školní docházky (1. — 9. třída). Každý nový školní rok se automaticky přihláška prodlužuje. Pokud nebude zájem o odběr obědů ze školní kuchyně, tak je nutné se odhlásit ze stravování, nejlépe přímo v kanceláři školní jídelny (to platí i při přechodu na jinou školu), a současně je potřeba provést zrušení souhlasu k inkasu.
 • Při komunikaci se školní jídelnou elektronickou formou doporučujeme nechat si potvrdit přijetí odeslaného e-mailu. jidelna@zs-trest.cz
 • Škola umožňuje objednávání stravy vzdáleným přístupem prostřednictvím internetu. Zájemci si mohou u vedoucí školní jídelny vyžádat přístupové údaje do systému. Žáci prvního ročníku obdrží přístupové heslo společně s čipem na stravování.
 • Pro osobní jednání bude kancelář školní kuchyně k dispozici ve dnech do 15. července a 15. až 26. srpna, vždy od 8.00 do 14.00 hodin. V případě problému s otevírací dobou je možné domluvit vhodný termín na telefonním čísle 567 584 942.

2. Školní družina

 • Školní družina nabízí „celodenní” pobyt, tzn. před vyučováním i po jeho skončení (100,- Kč/měsíc) nebo pouze ranní/odpolední pobyt (50,- Kč/měsíc). Provozní doba oddělení je různá, ranní od 6.00 do 7.40 hod., odpoledne od 1 1.40 do 15.30 — 16.00 hod. Je možné ji upravit podle potřeb rodičů. Pro přijetí do školní družiny je podmínkou, aby se dítě činnosti družiny účastnilo ve 4 nebo 5 dnech.
 • Z organizačních důvodů potřebuje škola znát předběžný zájem o pobyt ve školní družině. Obracíme se proto na rodiče žáků o zaslání informace v některém z následujících tvarů na e-mailovou adresu widerlechnerova@zs-trest.cz:
 1. Přihlašuji syna/dceru ……………………ze třídy…………… do školní družiny. Máme zájem o účast v ranní družině. Jméno a příjmení zákonného zástupce
 2. Přihlašuji syna/dceru…………………….ze třídy…………… do školní družiny. Máme zájem o účast v odpolední družině. Jméno a příjmení zákonného zástupce
 3. Přihlašuji syna/dceru…………………….ze třídy…………… do školní družiny. Máme zájem o účast v ranní i odpolední družině. Jméno a příjmení zákonného zástupce

Při tomto způsobu přihlášení bude oficiální přihláška s podrobnějšími informacemi doručena zákonným zástupcům prostřednictvím dětí a nebude nutné se zúčastnit zápisu do školní družiny v prostorách školy.

Sdělení o zájmu o školní družinu zašlete na uvedenou adresu nejpozději do 16. července 2021.

3. Výuka cizího jazyka

 • Škola nabízí výuku anglického jazyk v první a druhé třídě (1 hodina týdně). V tomto případě se jedná o zájmový kroužek DDM v Třešti (250,- Kč/rok). Účast doporučujeme.

4. Loqopedie

 • Škola se souhlasem zákonného zástupce zajišťuje prostřednictvím speciálního pedagoga nápravu vad řeči.

5. Plavání

 • Žáci prvního ročníku mají možnost navštěvovat nepovinné kurzy plavání. Vzhledem k tomu, že jde o nepovinné plavání, tak je hrazeno rodiči (přibližně ???? Kč za 10 dvouhodinových lekcí).

6. Ukončení školního roku

 • Ve čtvrtek 30. června 2022 proběhne v areálu školy slavnostní ukončení školního roku, jehož vyvrcholením tradičně bývá předání pomyslného štafetového kolíku mezi žáky nejvyššího ročníku, kteří školu po devíti letech opouštějí a dětmi, které po prázdninách nastoupí do prvního ročníku.

7. Zahájení školního roku

Školní rok 2022/2023 bude slavnostně zahájen pro žáky prvního ročníku v kině Máj ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 hodin. Následně se uskuteční setkání rodičů a dětí s třídními učitelkami ve třídách v Základní škole v Barvířské ulici.

Potřeby a pomůcky pro 1. ročník ZŠ — veškeré pomůcky doporučujeme mít podepsané

Balíček pro první ročník — hradí škola (hodnota 500 Kč)

Plastelína, lepící tyčinka, barevné papíry, vodové barvy, temperové barvy, trojhranné voskovky, permanentní popisovač double, pastelky, progressa, fixy, 2 kulaté štětce, 2 značkovače na tabulky, archivní krabice, 2 pořadače.

Pomůcky (výtvarná výchova, pracovní činnosti) — hradí rodiče

tužka trojhranná č. 1 (2 ks) tužka trojhranná č. 2 (2 ks) guma (1 ks) ořezávátko (1 ks) nůžky (kvalitní) (1 ks) kelímek plastový (1 ks) menší hadřík ze savého materiálu (3 ks) kuchyňská houbička (2 ks) igelitový ubrus 50 x 65 cm (1 ks) doporučujeme zástěrku nebo staré tričko (1 ks)

Ostatní pomůcky:

 • cvičební úbor do tělocvičny, cvičky s bílou podrážkou —v látkovém sáčku
 • cvičební úbor na hřiště, sportovní boty —v látkovém sáčku bačkory s bílou podrážkou
 • obaly na sešity (vel. A5 — 5 ks) a deníček (vel. A6 — 1 ks) + na pracovní sešity – desky na sešity (Osvědčily se desky Poly Rock od výrobce Foldermate — plastové s textilními boky a zapínáním na gumy, vel. A4 a A5 —jsou lehké, skladné a trvanlivé.)

Třídní fond

Prosíme o zaplacení 800 Kč nejlépe na úvodní schůzce 1. září 2022. Děkujeme.

Z třídního fondu třídní učitelka dokoupí plastový stohovatelný box do výtvarné výchovy, košíček do lavice, sešity, notýsek, papíry na kopírování, náčrtníkové papíry, čtvrtky, laminovací kapsy, stíratelnou tabulku, tekuté lepidlo Herkules, euro obaly, papírové kapesníky, plochý štětec, plastové obálky s drukem a další potřeby.

 

Menu