Informace pro nové stráníky

Ceny obědů platné od 1. 9. 2023:

Strávníci Cena oběda
Děti 7-10 let 31 Kč
Děti 11-14 let 34 Kč
Děti 15-18 let 35 Kč
Zaměstnanci ZŠ 33 Kč
Důchodci – bývalí zaměstnanci ZŠ46 46 Kč
Cizí strávník – nosič                                    15%DPH 110 Kč
Cizí strávník – talíř                                      10% DPH 106 Kč

Výše stravného pro žáky se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování. Podle ní jsou žáci rozděleni do věkových skupin podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (do 31.8.).

Informace pro rodiče žáků prvního ročníku – školní rok 2023 /2024 – školní jídelna (platí i pro cizí strávníky)

Informace ke stažení ve formátu pdf

 • Svolení k inkasu (pokyny ke stažení ve formátu pdf) + přihlášku ke stravování (ke stažení ve formátu pdf) + souhlas se zpracováním osobních údajů (ke stažení ve formátu pdf) je nutno donést do 14. července 2023 do kanceláře školní jídelny nebo na sekretariát základní školy
 • Inkasní platba probíhá v bance k 17. dni měsíce, na měsíc následující (limit na 1 dítě = 900 Kč)
 • První inkasní platba na září 2023 proběhne mezi 15. – 18. srpnem 2023
  • 1. den nemoci žáka je možné oběd vyzvednout
   • J. Hory od 10:45 – 13:30
   • Barvířská od 10:30 – 12:00
  • Od druhého dne je nutné obědy odhlásit. (tel.: 567 584 942, stravovacím čipem na terminálu v jídelně, přes email jidelna@zs-trest.cz, na stránkách školy www.zs-trest.cz)

Žádáme strávníky a rodiče strávníků, aby v případě nepřítomnosti žáka ve škole byly obědy včas odhlášeny. Za neodhlášené obědy školní jídelna nezodpovídá.

 • Obědy se odhlašují do 13:45 předcházejícího dne.
 • Oběd číslo 2 lze změnit do pátku do 13:45 na týden následující. Změna oběda číslo 2 v aktuálním týdnu není možná.
 • Žák je přihlášen ke stravování na celou dobu školní docházky (1 – 9. třída). Každý nový školní rok (září – červen) je automaticky přihlášen.
 • Pokud žák (či cizí strávník) nebude chtít odebírat obědy či přejde na jinou školu je nutné ho odhlásit ze stravování v kanceláři ŠJ (telefon 567 584 942) a zároveň je povinen zrušit souhlas k inkasu ve svém bankovním ústavu.
 • Strávníci, kteří stravné hradí přes účet, mají obědy přihlášeny na dobu neurčitou. To znamená, že vždy od 1. září má strávník obědy automaticky přihlášeny (inkasní platba probíhá již v půlce srpna).
 • Pokud strávník tyto podmínky nesplní, nevzniká mu nárok na zpětné vrácení finančního obnosu za neodhlášené obědy. Obědy mu tzv. propadají.

Od 1. 5. 2020 došlo ke snížení DPH u strávníků, kteří se stravují přímo ve školní jídelně – tzv. dostávají jídlo na talíř – z 15% DPH na 10% DPH. Z tohoto důvodu došlo i ke snížení ceny u kategorie Cizí strávník – talíř a zaměstnanci ZŠ.

Menu