V období od 1. února 2011 do 31. července 2013 naše základní škola realizovala projekt Inovace ve vyučování z oblasti podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Úspěšným zakončením projektu byl splněn projektový záměr školy, který vycházel z autoevaluace a školního vzdělávacího programu školy. Metodickým vzděláváním učitelů podporujícím používání moderních vyučovacích metod bylo dosaženo zkvalitnění a zefektivnění výuky ve vybraných oblastech. Nemalou měrou ke zkvalitnění výuky přispěla modernizace vybavení školy. Škola z dotačních prostředků vybavila odborné pracovny počítači, vizualizéry, interaktivními tabulemi a nakoupila interaktivní učebnice.

Zkvalitnění výuky formou individualizace přineslo zlepšení čtenářské gramotnosti u zapojených dětí. V průběhu realizace projektu byla zřetelná pozitivní změna v chápání čteného textu u těchto žáků. Zapojením speciálního pedagoga došlo ke zlepšení péče o žáky se SVP. Byla podpořena jejich integrace v běžných třídách a individuálním přístupem se podařilo zlepšit jejich výsledky ve vzdělávání. Velkou zásluhu na úspěšné realizaci projektu mají vyučující, kteří dokázali vytvořit celkem 1 560 nových výukových materiálů v tištěné i digitální podobě. Tyto materiály dáváme k dispozici všem zájemců. V příloze je uveden soupis materiálů a v případě zájmu kontaktujte prosím našeho informatika na adrese informatik@zs-trest.cz.

I2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

II2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků

III2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

IV2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

V2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

Inovace ve vyučování

Inovace ve vyučování – projektový záměr

Menu