Škola je zapojena do realizace projektu Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Kraji Vysočina podpořeného finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci v rámci specifického cíle 1 spolufinancovaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu ČR. Poskytovatelem prostředků na realizaci projektu je Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce.

Menu