Projekt „Učíme se v přírodě“ byl vybrán z grantového programu Fondu Vysočiny „Environmentální osvěta – přírodní zahrady 2011“.

Cílem projektu je vytvoření či spíše obnovení školní přírodní zahrady, která se nachází v místě dnes nevyužívaného areálu, kde se dříve pěstovala zelenina a probíhala výuka. V tomto prostoru vznikne dendrologická stezka, ve které budou praktické ukázky našich původních stromů a keřů, bylin a popínavých rostlin označených cedulkami. V areálu se vytvoří přírodní učebna, která bude sloužit pro

výuku různých předmětů. Celý projekt zahrady vznikne formou komunitního plánování, ve kterém se sejdou žáci, učitelé a pod vedením odborníka vznikne projekt zahrady, na jehož realizaci se budou žáci také podílet, aby zahradu přijali „za svou“, získali k ní vztah a nechali v ní „stopu“ v podobě vysázených květin či keřů. V rámci projektu se v areálu vytvoří herní a vzdělávací prvky v přírodním duchu, jako je

například smyslový chodník, bylinková spirála nebo meteorologická stanice.

Časový harmonogram počítá se zahájením realizace projektu v září 2011 a ukončením projektu v červnu 2012.

Cílovou skupinou jsou žáci základní školy, děti z mateřské školy a široká veřejnost.

Učíme se v přírodě

Seznam prvků školní zahrady

Menu