Vedení školy

Jméno E-mail Telefon
PaedDr. Václav Trnka reditel@zs-trest.cz 567 584 941, 736 487 050 Ředitel základní školy
PaedDr. Miloš Vašata zastupce@zs-trest.cz 567 584 958 Zástupce ředitele
Mgr. Hana Dvořáková zastupkyne@zs-trest.cz 567 584 949 Zástupkyně ředitele

Hlavní kontakty

Jméno E-mail Telefon
Bartušková Milada sekretariat@zs-trest.cz 567 584 940, 736 487 051 Sekretářka
Hamerníková Mirka ddm@zs-trest.cz 567 224 986, 734 224 694 Zástupkyně ředitele pro DDM
Ing. Morkusová Dagmar eko@zs-trest.cz 567 584 952 Zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek
Mgr. Novotný Jakub novotny@zs-trest.cz 567 584 950 ICT koordinátor, správce sítě
Ing. Prášková Irena praskova@zs-trest.cz 567 584 956, 567 584 947 Koordinátor environmentální výchovy
Mgr. Přechová Ivona prechova@zs-trest.cz 567 584 943 Metodik prevence
Štůsková Petra jidelna@zs-trest.cz 567 584 942 Vedoucí školní jídelny
Mgr. Veselá Simona vesela@zs-trest.cz 567 584 943 Výchovný poradce
Widerlechnerová Alena widerlechnerova@zs-trest.cz 567 584 945 Vedoucí vychovatelka školní družiny

Pedagogický sbor

Jméno E-mail Telefon Třída
Mgr. Bakajová Lada bakajova@zs-trest.cz 567 214 100 1. B
Mgr. Doležalová Dana dolezalova@zs-trest.cz 567 584 953 5. B
Mgr. Franta Radek franta@zs-trest.cz 567 584 944
Mgr. Frantová Dagmar frantova@zs-trest.cz 567 584 944 8. A
Mgr. Gregorová Radka gregorova@zs-trest.cz 567 584 953 4. C
Mgr. Hamerníková Monika hamernikova@zs-trest.cz 567 584 953 4. B
Mgr. Havelková Lenka havelkova@zs-trest.cz 567 584 946
Mgr. Hochmannová Jana hochmannova@zs-trest.cz 567 584 953 2. A
Mgr. Kadlecová Radana kadlecova@zs-trest.cz 567 584 940 7. C
Bc. Kovářová Nela kovarova@zs-trest.cz 567 584 959 7.A
Mgr. Kratochvílová Hana kratochvilova@zs-trest.cz 567 584 946 9. C
Mgr. Lacinová Pavla lacinova@zs-trest.cz 567 584 955 6. B
Ing. Lančová Lenka lancova@zs-trest.cz 567 584 956
Mgr. Lysá Eva lysa@zs-trest.cz 567 584 953
Mgr. Matýsková Tereza matyskova@zs-trest.cz 567 584 953 5. C
Mgr. Meisterová Jana meisterova@zs-trest.cz 567 584 946 9. A
Mgr. Nechvátalová Michaela nechvatalova@zs-trest.cz 567 584 959
Mgr. Nováková Michaela kubalkova@zs-trest.cz 567 214 100 1.A
Mgr. Novotná Pavla novotna@zs-trest.cz 567 584 959
Mgr. Novotný Jakub novotny@zs-trest.cz 567 584 950, 567 584 959
Mgr. Páralová Michaela paralova@zs-trest.cz 567 214 100 1. C
Mgr. Pátková Eva patkovae@zs-trest.cz 567 584 953 3. A
Mgr. Pátková Iva patkovai@zs-trest.cz 567 584 953 3. B
Mgr. Pospíchal Bedřich pospichal@zs-trest.cz 567 584 956, 567 584 947
Ing. Prášková Irena praskova@zs-trest.cz 567 584 956, 567 584 947 7. B
Mgr. Přechová Ivona prechova@zs-trest.cz 567 584 943 9. B
Mgr. Růžičková Vendula ruzickova@zs-trest.cz 567 584 953 5. A
Mgr. Skálová Soňa skalova@zs-trest.cz 567 584 953 2. C
Mgr. Smejkalová Šárka smejkalova@zs-trest.cz 567 584 959 8. B
Mgr. Smetana Josef smetana@zs-trest.cz 567 584 957
Šalandová Michaela salandova@zs-trest.cz 567 584 953 2. B
Mgr. Štumarová Helena stumarova@zs-trest.cz 567 584 946 6.A
Mgr. Tejklová Alena tejklova@zs-trest.cz 567 584 953 4. A
Mgr. Tůmová Vendula tumova@zs-trest.cz 567 584 953 3. C
Ing. Urbánková Lenka urbankova@zs-trest.cz 567 584 955 6. C
Mgr. Veselá Simona vesela@zs-trest.cz 567 584 943
Mgr. Vonka Luboš vonka@zs-trest.cz 567 584 951 8. C

Asistent pedagoga

Jméno Třída E-mail Telefon
Čechová Hana 7.C cechova@zs-trest.cz 567 584 951
Honzárková Eliška, DiS. 3.C honzarkova@zs-trest.cz 567 584 953
Burdová Gabriela, DiS. 4.A burdova@zs-trest.cz 567 584 953
Maryšková Lucie 5.C maryskova@zs-trest.cz 567 584 953
Forstová Pavla 2.B forstova@zs-trest.cz 567 584 953
Pavlíčková Hana, DiS. 7.B pavlickova@zs-trest.cz 567 584 956
Pátková Barbora 8.B patkovab@zs-trest.cz 567 584 959
Pivoňková Monika 6.A pivonkova@zs-trest.cz 567 584 953
Příhodová Iveta 2.B prihodova@zs-trest.cz 567 584 953
Volfová Kateřina 3.B volfova@zs-trest.cz 567 584 953
Besedová Michaela 2.C besedova@zs-trest.cz 567 584 953

Školní družina

Jméno E-mail Telefon
Hronová Jaroslava hronova@zs-trest.cz 567 214 586 Vychovatelka školní družiny
Widerlechnerová Alena widerlechnerova@zs-trest.cz 567 584 945 Vedoucí vychovatelka školní družiny
Vávrová Eva vavrova@zs-trest.cz 567 584 954 Vychovatelka školní družiny
Maryšková Lucie maryskova@zs-trest.cz 567 584 953 Vychovatelka školní družiny
Příhodová Iveta prihodova@zs-trest.cz 567 214 100 Vychovatelka školní družiny
Honzárková Eliška Dis. honzarkova@zs-trest.cz 567 584 954 Vychovatelka školní družiny

Dům dětí a mládeže

Jméno E-mail Telefon
Hamerníková Mirka ddm@zs-trest.cz 567 224 986, 734 224 694 Zástupkyně ředitele pro DDM
Honsová Renata ddm2@zs-trest.cz 567224986 Pracovnice DDM
PaedDr. Trnka Václav reditel@zs-trest.cz 736 487 050, 567 584 941 Ředitel školy

Ostatní

Jméno E-mail Telefon
Kubátová Hana eko2@zs-trest.cz 567 584 960 Ekonomka
Lacina Aleš skolnik@zs-trest.cz 792 642 315 Školník
Menu