Vedení školy

Jméno E-mail Telefon
PaedDr. Václav Trnka reditel@zs-trest.cz 567 584 941, 736 487 050 Ředitel základní školy
PaedDr. Miloš Vašata zastupce@zs-trest.cz 567 584 958 Zástupce ředitele
Mgr. Hana Dvořáková zastupkyne@zs-trest.cz 567 584 949 Zástupkyně ředitele

Hlavní kontakty

Jméno E-mail Telefon
Bartušková Milada sekretariat@zs-trest.cz 567 584 940, 736 487 051 Sekretářka
Hamerníková Mirka ddm@zs-trest.cz 567 224 986, 734 224 694 Zástupkyně ředitele pro DDM
Ing. Morkusová Dagmar eko@zs-trest.cz 567 584 952 Zástupkyně ředitele pro ekonomický úsek
Mgr. Novotný Jakub novotny@zs-trest.cz 567 584 950 ICT koordinátor, správce sítě
Ing. Prášková Irena praskova@zs-trest.cz 567 584 956, 567 584 947 Koordinátor environmentální výchovy
Mgr. Přechová Ivona prechova@zs-trest.cz 567 584 943 Metodik prevence
Štůsková Petra jidelna@zs-trest.cz 567 584 942 Vedoucí školní jídelny
Mgr. Veselá Simona vesela@zs-trest.cz 567 584 943 Výchovný poradce
Widerlechnerová Alena widerlechnerova@zs-trest.cz 567 584 945 Vedoucí vychovatelka školní družiny

Pedagogický sbor

Jméno E-mail Telefon Třída
Mgr. Bakajová Lada bakajova@zs-trest.cz 567 584 953 4. B
Mgr. Doležalová Dana dolezalova@zs-trest.cz 567 584 953 3. B
Mgr. Franta Radek franta@zs-trest.cz 567 584 944 8. C
Mgr. Frantová Dagmar frantova@zs-trest.cz 567 584 944 6. A
Mgr. Gregorová Radka gregorova@zs-trest.cz 567 214 100 2. C
Mgr. Hamerníková Monika hamernikova@zs-trest.cz 567 214 100 2. B
Mgr. Havelková Lenka havelkova@zs-trest.cz 567 584 946
Mgr. Hochmannová Jana hochmannova@zs-trest.cz 567 584 953 5. A
Mgr. Kadlecová Radana kadlecova@zs-trest.cz 567 584 940 9. C
Bc. Kovářová Nela kovarova@zs-trest.cz 567 584 959
Mgr. Kratochvílová Hana kratochvilova@zs-trest.cz 567 584 946 7. C
Mgr. Kubálková Anna kubalkova@zs-trest.cz
Mgr. Lacinová Pavla lacinova@zs-trest.cz 567 584 955 8. B
Ing. Lančová Lenka lancova@zs-trest.cz 567 584 956
Mgr. Lysá Eva lysa@zs-trest.cz 567 584 953 4. A
Mgr. Matýsková Tereza matyskova@zs-trest.cz 567 584 953 3. C
Mgr. Meisterová Jana meisterova@zs-trest.cz 567 584 946 7. A
Mgr. Nechvátalová Michaela nechvatalova@zs-trest.cz 567 584 959
Mgr. Novotná Pavla novotna@zs-trest.cz 567 584 959
Mgr. Novotný Jakub novotny@zs-trest.cz 567 584 950, 567 584 959 9. A
Mgr. Páralová Michaela paralova@zs-trest.cz 567 584 953 4. C
Mgr. Pátková Eva patkovae@zs-trest.cz 567 584 953 1. A
Mgr. Pátková Iva patkovai@zs-trest.cz 567 584 953 1. B
Ing. Prášková Irena praskova@zs-trest.cz 567 584 956, 567 584 947 9. B
Mgr. Přechová Ivona prechova@zs-trest.cz 567 584 943 7. B
Mgr. Růžičková Vendula ruzickova@zs-trest.cz 567 584 953 3. A
Mgr. Skálová Soňa skalova@zs-trest.cz 567 584 953 5. C
Mgr. Smejkalová Šárka smejkalova@zs-trest.cz 567 584 959 6. B
Mgr. Smetana Josef smetana@zs-trest.cz 567 584 957
Mgr. Svobodová Marie svobodova@zs-trest.cz 567 584 956
Mgr. Šťastná Marta stastna@zs-trest.cz 567 584 953 5. B
Mgr. Štumarová Helena stumarova@zs-trest.cz 567 584 946
Mgr. Tejklová Alena tejklova@zs-trest.cz 567 214 100 2. A
Mgr. Tůmová Vendula tumova@zs-trest.cz 567 584 953 1. C
Ing. Urbánková Lenka urbankova@zs-trest.cz 567 584 955 8. A
Mgr. Veselá Simona vesela@zs-trest.cz 567 584 943
Mgr. Vonka Luboš vonka@zs-trest.cz 567 584 951 6. C

Asistent pedagoga

Jméno E-mail Telefon
Fiedlerová Kateřina fiedlerova@zs-trest.cz 567 584 953
Honzárková Eliška DiS. honzarkova@zs-trest.cz 567 584 953
Lávičková Anna lavickova@zs-trest.cz 567 584 945, 567 584 953
Maryšková Lucie maryskova@zs-trest.cz 567 584 953
Mácová Michaela macova@zs-trest.cz 567 584 953
Pátková Barbora patkovab@zs-trest.cz 567 584 959
Pivoňková Monika pivonkova@zs-trest.cz 567 584 953
Příhodová Iveta prihodova@zs-trest.cz 567 584 953
Pokorná Hana pokorna@zs-trest.cz 567 584 951

Školní družina

Jméno E-mail Telefon
Hronová Jaroslava hronova@zs-trest.cz 567 214 586 Vychovatelka školní družiny
Lávičková Anna lavickova@zs-trest.cz 567 584 945, 567 584 953 Vychovatelka školní družiny
Příhodová Iveta prihodova@zs-trest.cz 567 584 953 Vychovatelka školní družiny
Vávrová Eva vavrova@zs-trest.cz 567 584 954 Vychovatelka školní družiny
Widerlechnerová Alena widerlechnerova@zs-trest.cz 567 584 945 Vedoucí vychovatelka školní družiny

Dům dětí a mládeže

Jméno E-mail Telefon
Hamerníková Mirka ddm@zs-trest.cz 567 224 986, 734 224 694 Zástupkyně ředitele pro DDM
Honsová Renata ddm2@zs-trest.cz Pracovnice DDM
PaedDr. Trnka Václav reditel@zs-trest.cz 736 487 050, 567 584 941 Ředitel školy

Ostatní

Jméno E-mail Telefon
Kubátová Hana eko2@zs-trest.cz 567 584 960 Ekonomka
Příhoda František 733 643 261 Školník
Menu