Základní škola Třešť se zapojila jako spolupracující škola do pilotního projektu Otevřená škola, z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost z oblasti podpory 1.1. – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Příjemcem dotace z MŠMT je Statutární město Jihlava.
Cílem aktivity je přímá podpora 400 žáků z 30 škol ohrožených školním neúspěchem respektive předčasným odchodem ze vzdělávání prostřednictvím vzájemné spolupráce institucí (škol, zřizovatelů, sociálních partnerů). Specifickým cílem projektu je vytvoření ve vzájemné spolupráci zapojených subjektů návrh lokální strategie v oblasti základního vzdělávání. Projekt je ze 100 % financován s fondů EU.
Ve škole je do projektu zapojeno 18 vybraných žáků a 3 pedagogičtí pracovníci.

Plakát projektu

Dokument Otevřená škola

Menu