UPOZORNĚNÍ PRO STRÁVNÍKY

Od 15.3.2022 se mění časy pro výdej obědů, vstup do budovy znovu umožněn i pro cizí osoby.

Výdej obědů pro cizí strávníky na ZŠ J. Hory

 10:45 – 11:20 hod.

Výdej obědů pro cizí strávníky na ZŠ Barvířská

10:30 – 11:15 hod.

12:00 – 12:15 hod.

Ceny obědů platné od 1. 9. 2023:

Strávníci Cena oběda
Děti 7-10 let 31 Kč
Děti 11-14 let 34 Kč
Děti 15-18 let 35 Kč
Zaměstnanci ZŠ 33 Kč
Důchodci – bývalí zaměstnanci ZŠ 46 Kč
Cizí strávník – nosič                        15% DPH 110 Kč
Cizí strávník – talíř                          10% DPH 106 Kč

 Výše stravného pro žáky se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování. Podle ní jsou žáci rozděleni do věkových skupin podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (do 31.8.).

Děkujeme za pochopení.

STRAVOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH A ŠKOLKÁCH ZDARMA (informace ke stažení)

Školní jídelna – obecné informace

Objednávka se provádí na terminálu v prostorách školní jídelny nebo pomocí internetu v části „Objednávání obědů“ – přístupové jméno a heslo Vám sdělí pracovník školní jídelny. Přihlašování a odhlašování stravy na následující den lze přes internet, telefonicky nebo e-mailem.

  • Stravu na následující den a další dny lze přihlásit či odhlásit do 13:45 hod.
  • Oběd číslo 2 lze změnit do pátku 13:45 hod. na týden následující.
  • Změna oběda číslo 2 v aktuálním týdnu není možná.
  • První den nemoci dítěte lze oběd vyzvednout do jídlonosiče, popřípadě ho lze poslat do školy na Barvířské ulici – po telefonické domluvě do 8:00 hod.. Na následující dny nemoci je nutné obědy odhlásit (v kanceláři ŠJ, telefonem, e-mailem nebo přes internet).
  • Za neodhlášené obědy školní jídelna nezodpovídá a úhrada proběhne v plné výši.
  • Pokud žák či cizí strávník nebude chtít odebírat obědy či přejde na jinou školu, je nutné ho odhlásit ze stravování v kanceláři ŠJ.
  • Všechny změny, např. bydliště, změna čísla účtu či jiné další důležité změny musí strávníci, popřípadě zástupci strávníků hlásit v kanceláři ŠJ.

V případě nejasností, či dalších dotazů se obraťte na kancelář ŠJ (tel.: 567 584 942)

Objednání obědů

Cílem tohoto stravovacího systému je poskytnout uživatelům možnost objednávání  nebo rušení jídel pomocí internetu. V hlavním menu vyberte, pro jakou jídelnu chcete jídlo objednat. Dostanete se na stránky iCanteen – internetového objednávání jídel. Přihlásíte se pomocí jména a hesla, které Vám sdělí pracovník školní jídelny.

Po úspěšném přihlášení se zobrazí jídelníček a kalendář.

V pravé části okna je měsíční přehled (kalendář), ve kterém se pomocí různých barev zvýrazňují dny, na které je jídelníček schválen (žlutá pole), můžete jídlo objednat nebo zrušit. K objednání slouží zelené tlačítko OBJEDNAT OBĚD, k rušení oběda modré tlačítko ZRUŠIT OBĚD.

Dny na které máte objednáno – jsou vyznačeny světle modrou barvou,  tmavě modrou barvou je vyznačen den se kterým právě manipulujete, aktuální den je podtržený.

Šedě podbarvené dny nelze zvolit, nemají schválený jídelníček.

Tlačítka, která nelze použít jsou světle červená. Důvod, proč jídlo nelze objednat  – umístěte šipku myši (kurzor) nad symbol „Zákaz“ – červené kolečko a vysvětlení se ukáže.

Výdej obědů

Školní jídelna – Josefa Hory

strávníci čas výdeje oběda
pečovatelská služba 10:30 – 10:40
cizí strávníci – jídlonosič 10:45 – 11:20
žáci a zaměstnanci školy 11:40 – 13:45

Vnitřní řád jídelny ZŠ Josefa Hory

Výdejna – Barvířská

strávníci čas výdeje oběda
cizí strávníci 10:30 – 11:15
žáci 1. tříd 11:30 – 12:00
cizí strávníci 12:00 – 12:15

Vnitřní řád jídelny výdejna Barvířská

Hlavní kuchařka: L. Nováková
Změna jídelníčku vyhrazena.
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě.

Kontakt

Petra Štůsková

E-mail: jidelna@zs-trest.cz
Telefon: 567 584 942

Menu