NOVÉ IDENTIFIKAČNÍ ČIPY

Od 1. 9. 2021 dojde z důvodu nutné modernizace stravovacího systému ke změně identifikační čipové (žluté) kartičky na nové identifikační modré čipy.

 • Nový čip (ve formě přívěšku např. na klíče) je nutné zakoupit za 100 Kč –  tato částka je nevratná.
 • Prodej čipů bude probíhat od 24. 6. 2021.
 • Přihlašování k objednávání obědů přes internet bude beze změny.
 • Od 1. 7. 2021 budou staré (žluté) kartičky nefunkční.

Děkujeme za spolupráci.

Z důvodu mimořádného opatření kvůli Covid – 19 a zákazu vstupu cizích osob do budovy školy, došlo ke změnám místa a času výdeje obědů.

Výdej obědů pro cizí strávníky na ZŠ J. Hory

 10:45 – 11:15 hod.

Výdej obědů pro cizí strávníky na ZŠ Barvířská

10:30 – 11:00 hod.

Obědy se budou vydávat do jídlonosičů přes okno u prostředního vstupu do budovy.

V jiný čas nebude možné nechat jídlonosič ve škole. Pokud je to možné prosíme Vás o výměnu jídlonosiče za druhý jídlonosič.

Děkujeme za pochopení.

Upozornění na zvýšení cen stravného

Vážení strávníci, vážení rodiče,

vzhledem k neustále narůstajícím cenám potravin i energií a nutnosti dodržovat výživové normy tzv. spotřební koš, dochází od 1. 1. 2020 k navýšení cen stravného u všech kategorií.

Platba stravného na leden proběhne od 16. do 20. prosince 2019.

Inkasní limit je nutné zvýšit pouze u cizích strávníků a to z původních 1600 Kč na 1650 Kč – týká se pouze plateb přes účet.

U dětí a zaměstnanců zůstává inkasní limit 600 Kč.

Od 1. 5. 2020 došlo ke snížení DPH u strávníků, kteří se stravují přímo ve školní jídelně – tzv. dostávají jídlo na talíř – z 15% DPH na 10% DPH. Z tohoto důvodu došlo i ke snížení ceny u kategorie Cizí strávník – talíř a zaměstnanci ZŠ.​

Nové ceny obědů platné od 1. 5. 2020:

Strávníci Cena oběda
Děti 7-10 let 22 Kč
Děti 11-14 let 25 Kč
Děti 15-18 let 26 Kč
Zaměstnanci ZŠ 22 Kč
Důchodci – bývalí zaměstnanci ZŠ 64 Kč
Cizí strávník – nosič                        15% DPH 71 Kč
Cizí strávník – talíř                          10% DPH 68 Kč

 Výše stravného pro žáky se řídí Vyhláškou č. 107/2005 Sb. O školním stravování. Podle ní jsou žáci rozděleni do věkových skupin podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce (do 31.8.).

Děkujeme za pochopení.

Školní jídelna – obecné informace

Objednávka se provádí na terminálu v prostorách školní jídelny nebo pomocí internetu v části „Objednávání obědů“ – přístupové jméno a heslo Vám sdělí pracovník školní jídelny. Přihlašování a odhlašování stravy na následující den lze přes internet, telefonicky (popřípadě nechte vzkaz na záznamníku) nebo e-mailem.

 • Stravu na následující den a další dny lze přihlásit či odhlásit do 13:45 hod.
 • Oběd číslo 2 lze změnit do pátku 13:45 hod. na týden následující.
 • Změna oběda číslo 2 v aktuálním týdnu není možná.
 • První den nemoci dítěte lze oběd vyzvednout do jídlonosiče, popřípadě ho lze poslat do školy na Barvířské ulici – po telefonické domluvě do 9:30 hod.. Na následující dny nemoci je nutné obědy odhlásit (v kanceláři ŠJ, telefonem, e-mailem nebo přes internet).
 • Za neodhlášené obědy školní jídelna nezodpovídá a úhrada proběhne v plné výši.
 • Pokud žák či cizí strávník nebude chtít odebírat obědy či přejde na jinou školu, je nutné ho odhlásit ze stravování v kanceláři ŠJ.
 • Všechny změny, např. bydliště, změna čísla účtu či jiné další důležité změny musí strávníci, popřípadě zástupci strávníků hlásit v kanceláři ŠJ.

V případě nejasností, či dalších dotazů se obraťte na kancelář ŠJ (tel.: 567 584 942)

Objednání obědů

Cílem tohoto stravovacího systému je poskytnout uživatelům možnost objednávání  nebo rušení jídel pomocí internetu. V hlavním menu vyberte, pro jakou jídelnu chcete jídlo objednat. Dostanete se na stránky iCanteen – internetového objednávání jídel. Přihlásíte se pomocí jména a hesla, které Vám sdělí pracovník školní jídelny.

Po úspěšném přihlášení se zobrazí jídelníček a kalendář.

V pravé části okna je měsíční přehled (kalendář), ve kterém se pomocí různých barev zvýrazňují dny, na které je jídelníček schválen (žlutá pole), můžete jídlo objednat nebo zrušit. K objednání slouží zelené tlačítko OBJEDNAT OBĚD, k rušení oběda modré tlačítko ZRUŠIT OBĚD.

Dny na které máte objednáno – jsou vyznačeny světle modrou barvou,  tmavě modrou barvou je vyznačen den se kterým právě manipulujete, aktuální den je podtržený.

Šedě podbarvené dny nelze zvolit, nemají schválený jídelníček.

Tlačítka, která nelze použít jsou světle červená. Důvod, proč jídlo nelze objednat  – umístěte šipku myši (kurzor) nad symbol „Zákaz“ – červené kolečko a vysvětlení se ukáže.

Výdej obědů

Školní jídelna – Josefa Hory

strávníci čas výdeje oběda
pečovatelská služba 10:30 – 10:40
cizí strávníci – jídlonosič 10:45 – 11:20
žáci a zaměstnanci školy 11:40 – 13:45

Výdejna – Barvířská

strávníci čas výdeje oběda
cizí strávníci 10:45 – 11:30
žáci 1. tříd 11:40 – 12:00
cizí strávníci 12:00 – 12:30

Vnitřní řád jídelny

Hlavní kuchařka: L. Nováková
Změna jídelníčku vyhrazena.
Pokrmy jsou určené k okamžité spotřebě.

Kontakt

Jana Šteflová

E-mail: jidelna@zs-trest.cz
Telefon: 567 584 942

Menu