Základní škola, dům dětí a mládeže a školní družina získaly dotaci v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II, který je spolufinancovaný Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je implementace inkluzivního vzdělávání do činnosti školy, střediska volného času a školní družiny. Nedílnou součástí je podpora pedagogických pracovníků a vedoucích zájmových útvarů v profesním a odborném růstu účastní na odborných seminářích, workshopech a dalších vzdělávacích akcích zaměřených na rozvoj dovedností, znalostí a kompetencí v daných tématech a na využívání efektivních vyučovacích metod. Bude rovněž posílena participace pracovníků na vytváření strategie jednotlivých součástí Základní školy Třešť. Realizace čtenářských klubů, badatelských klubů a klubů zábavné logiky a deskových her má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí dětí, které se promítají i do povinné složky vzdělávání.

Plakát ke stažení

Menu