Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0687

Rok 2015 byl MŠMT vyhlášen jako rok technického vzdělávání a z tohoto důvodu byla vyjádřena i podpora technických dovedností žáků na základních školách.

Naše škola se zúčastnila projektu v rámci výzvy č. 57 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, která byla vyhlášena v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání, v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Výzva č. 57 byla mimo jiné zaměřena na rozvoj technických dovedností.

Projekt byl realizován v posledním čtvrtletí kalendářního roku 2015, ukončen v prosinci 2015.

Vybrali jsme si k realizaci dvě šablony – šablonu č. 1 – Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a šablonu č. 2 – Rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Podstatou šablony č. 1 bylo vytváření žákovských výrobků na základě plánu rozvoje technických dovedností a jejich následné vyhodnocení. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojilo 21 žáků druhého stupně ZŠ, kteří pracovali v technické nebo v keramické dílně naší školy na výrobě vánočních dekorací, určených pro výstavu a pro prodej na charitativní akci. Žáci pracovali pod vedením kvalifikovaných učitelů. Žáci měli k dispozici pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. Z průběhu realizace zpracoval každý žák žákovské portfolio, jehož součástí je i sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele.

V rámci šablony č. 2 absolvovala pedagogická pracovnice naší školy odborný kurz Teorie a praxe ve školní dílně. Tento kurz byl realizován ve dvou dnech a paní učitelka v něm získala nové dovednosti a zkušenosti potřebné pro zlepšování technických dovedností žáků základní školy.

Rozvoj technických dovedností žáků na 2. stupni ZŠ – včetně žákovských portfolií

Profesní portfolio – Ing. Irena Prášková

Plakát projektu

Menu