Divadelní soustředění

O víkendu 17. až 19. září se sjeli na táborové základně ve Zvolenovicích členové divadelního souboru, aby pokračovali pod vedením paní učitelky R. Kadlecové, pana učitele L. Vonky a pana J. Fiedlera v přípravě pohádky, kterou začali nacvičovat před rokem,…

Adaptační kurz 6. tříd

V týdnu od šestého do desátého září se 70 dětí šestého ročníku zúčastnilo adaptačního kurzu v Řásné. Absolvovali spoustu aktivit, her a soutěží, díky nimž je jejich třídní učitelé a další pedagogové poznali v jiném prostředí než ve školních lavicích.…

Cesta kolem světa

Předposlední prázdninový týden se více jak třicet dětí vydalo na táborové základně Zvolenovice s Bolkem a Lolkem na cestu kolem světa. Různé soutěže a hry přiblížily některé zajímavosti jednotlivých navštívených zemí – dobýval se severní pól, při zdolávání nejvyšší hory…

První pomoc

Žáci sedmého ročníku se seznámili se základy první pomoci pod vedením Michala Hinka, studenta 3. ročníku MUNI oboru Zdravotnické záchranářství. V první části měli možnost zjistit, jak vypadá bezvědomí a jak provádíme resuscitaci. Také dostali rady, jak se ochránit např. při záchraně…
logo ZŠ

Screeningové testování

Na začátek školního roku bylo na dny 1., 6. a 9. září naplánované screeningové testování všech žáků školy. Potěšitelné je, že z cca 1800 testů nebyl žádný pozitivní a prezenční výuka může probíhat bez omezení.
Pohádkový souboj

Pohádkový souboj

Ve třídách V. A a V. C probíhala výuka věnovaná Mezinárodnímu dni míru, který je psán na 21. září. Výuka probíhala většinou venku v pohádkovém souboji družstev. Děti si v pohádkách opakovaly slovní druhy, psaly různé názvy pohádek podle zadaných…
směr špičák

Směr Špičák 7. 9. 2021

V úterý 7. 9. si páťáci vyšlápli na celodenní vycházku, směr Špičák. Všechny děti si zaslouží velikou pochvalu, neboť zdárně ušly cca 12 km, což bylo dle jejich měření 19 205 kroků. Některým se při zpáteční cestě poštěstilo najít pár…
zs_logo_male

Informace pro rodiče žáků prvního ročníku

Vedení základní školy oznamuje, že se neuskuteční slavnostní zahájení školního roku v sále kina Máj, ale žáci a rodiče se dostaví na osmou hodinu do tříd v základní škole v ulici Barvířská, kde budou přivítáni třídními učitelkami. Důvodem je snaha o minimalizování možnosti…
Konec školního roku 2020/2021

Konec školního roku 2020/2021

Přinášíme foto a video reportáž z posledního dne školního roku 2020/2021, kdy proběhlo rozloučení žáků 9.tříd se školou a přivítání budoucích prvňáčků. Video natočili žáci 8.B – natáčeli Nela Šalandová, Adriana Šebelová, Tereza Maryšková, Trung Le Hieu a Vojtěch Hynk,…
Dětský den ve druhých třídách

Dětský den ve druhých třídách

Na úterý 29.6.2021 byl pro děti z druhých tříd připraven Dětský den. Byla to malá oslava svátku všech dětí z počátku června, a také zakončení školního roku. Děti dostaly kartičky s 25 úkoly, které plnily v průběhu celého dopoledne. Soutěžilo se…
Menu