Pythagoriáda

V listopadu proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, do které se zapojili všichni žáci 2. stupně. Žáci měli za úkol během hodiny spočítat 15 nelehkých úkolů.¨Nejlépe si vedli v šestém ročníku Soňa  Glaslová – 6.C, Jonáš Průcha…

Pomůcky pro geometrii

Někteří žáci 8. B a 8. C si v rámci hodiny geometrie připravili pro ostatní spolužáky pomůcky. V prvním případě krychli, kterou vytvořili ze špejlí, papíru nebo pomocí 3D pera. Na krychlích jsme si zopakovali výpočet objemu a povrchu krychle. Ve druhém…

Další putování žáků 1.A

Další putování žáků 1. A bylo napříč sady a zahradami. Sklidili vinnou révu, ukládali jablíčka do beden, zavařovali kompot, poznali i různé druhy exotického ovoce. Zatím asi nejdobrodružnější výprava byla za piráty. Na plavbu se děti vydaly krásnými loděmi pod…

Halloween na 1. stupni

Žáci 3.,4. a 5. ročníku si v pondělí 1.listopadu připomněli svátek, který se slaví v anglicky mluvících zemích – Halloween. Děti se naučily nová slovíčka, písničku, básničku, vykoledovaly si dobrůtku a zbyl i čas na malou halloweenskou oslavu.

TZ ve Zvolenovicích

O prvním listopadovém víkendu se na TZ ve Zvolenovicích sešli členové divadelního souboru. Intenzivně pracovali na přípravě pohádkové komedie, která má být vánočním dárkem pro spolužáky a rodiče. Soubor během těchto tří dnů udělal veliký kus práce. A protože přálo…

Říjnové pokusy v 5.C

Den před podzimními prázdninami se děvčata a chlapci z 5.C věnovali pokusům a zkoumání. Téma bylo veskrze podzimní – jablíčkový den. Děti jablíčka vážily, porovnávaly, zkoumaly jejich vlastnosti a složení, chuť, také vytvářely jablíčkovou knihu a mnoho dalších činností. Zábavné…

Aby učení nebylo mučení

Žáci 6. ročníku se zúčastnili výukového programu Učíme se učit. Obsahem přednášky byl návod, jak bylo řečeno: „Aby učení nebylo mučení“. Byl kladen důraz na sebepoznání žáka (paměť a učení), učební styl (způsob přijímání a prezentace svých znalostí), chyby, které…

Exkurze na Střední škole stavební v Jihlavě

Střední škola stavební Jihlava připravila pro žáky devátého ročníku velice zajímavý projekt prohlídky jednotlivých objektů školy se zajímavým programem v učebnách a v dílnách na odloučeném pracovišti v Heleníně. Velice dobře připravená akce poskytla chlapcům a dívkám důležité informace o možnostech studia…

Volím svoje povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při ÚP Jihlava připravilo pro žáky 9. ročníku program nazvaný Volím svoje povolání. Žáci naší školy se do tohoto programu také zapojili. V Jihlavě se dozvěděli zajímavé informace o jednotlivých povoláních, o trhu práce…
Menu