Prevence dětských úrazů ve čtvrtých třídách

Ve čtvrtek 22.9.2022 byl pro děti ze čtvrtého ročníku připraven program s názvem Prevence úrazů. Po zahájení programu byly děti rozděleny do šesti skupin. Postupně procházely jednotlivými stanovišti, které se nacházely nejen v hale, ale také v její blízkosti –…

Adaptační kurz 6. tříd

Týden od 5. do 9. září trávili šesťáci na adaptačním kurzu na Řásné. Šest pedagogů pro ně sestavilo program, který by jim umožnil snadnější přechod z prvního na druhý stupeň. Všechny činnosti probíhaly formou her a soutěží, při nichž si…

My jsme žáci 3.B …

Tato písnička se v září stala znělkou úvodních center aktivit ve 3. B. Žáci vlastnili nakrátko utržené sluchátko, které se jim v centru Čtení představilo pohádkou, v centru matematiky napovídalo výsledky, v centru Psaní je přimělo přemýšlet nad důsledky svých…

Exkurze žáků 3. ročníku

V pátek 9. září využili žáci 3. ročníku ZŠ Třešť pozvání třešťských chovatelů a navštívili krajskou soutěžní výstavu drobného hospodářského zvířectva s názvem Třešťský jednorožec. V průběhu exkurze děti obdivovaly plemena králíků, drůbeže a holubů a chovatelé jim trpělivě zvířata…

Pohádkový týden

Paní učitelky si pro děti z prvních tříd připravily týden plný pohádek. Hravou formou je seznamují s klasickými českými pohádkami – O Červené karkulce, O perníkové chaloupce, O veliké řepě,…  Děti pohádky nejen poslouchají, malují nebo zkouší vyprávět, ale také…

Tábor ve Zvolenovicích

V týdnu od 13. do 20. srpna proběhl ve Zvolenovicích tábor, jehož účastníci byli především členové divadelního souboru Třeštíci. Vedoucí, paní učitelky R. Kadlecová a Š. Smejkalová, p. učitel L. Vonka a paní vychovatelka M. Nováková připravili pro děti celotáborovou…

Vítání prvňáčků 2022

Po dvouleté covidové odmlce zahájilo 1. září 62 žáků 1. ročníku nový školní rok opět tradičně v kině Máj. Po úvodním přivítání vedením ZŠ a starostou města žáci převzali z rukou třídních učitelek a asistentek slabikáře, uvítací listy a pamětní medaile. Z kina…

Ve druhém pololetí školného roku 2021/2022 se žáci naší školy zúčastnili výzkumného šetření Health Behaviour in School-aged Children (HBSC; www.hbsc.org). Studie HBSC je realizována pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) ve 4letých intervalech napříč 50 státy světa již od roku…

Výlety 6. C a 9. C a divadelní víkend

20. června zahájila třída 6. C svůj dvoudenní výlet ve Zvolenovicích. Byla pro ně připravena spousta her a soutěží, takže dva dny strávené v přírodě utekly jako voda. V úterý odpoledne je zde vystřídala třída 9. C. Její výlet trval až do…
Menu