Slavnost slabikáře

V polovině listopadu prvňáčci dočetli svoji první pracovní učebnici „Živou abecedu“. Jejich slavnostní den, otevření Slabikáře probíhal formou únikové hry. Děti vysvobozovaly princeznu, hledaly kódy, pomocí kterých se jim podařilo odemknout zakletou princeznu a také vysvobodit všechna písmena, která zlý…

Halloween ve 4. třídách

Také 4. ročník si v hodině anglického jazyka připomenul Halloween, který se slaví v anglicky mluvících zemích 31.10. Žáčci se seznámili se zvyky, tradicemi a vytvořili si strašidelnou dýničku. Vše probíhalo v maskách. Fotografie

Halloweenské dovádění v hodinách AJ – 3. ročník

V týdenním projektu o Halloweenu, který se slaví v anglicky mluvících zemí, si děti vyzkoušely hry jako jablíčka na provázku, naučily se koledu – Trick or treat, písničku Spooky, spooky, … a zatančily si v maskách. Vyrobily se strašidelnou dýničku a celkově si…

Můj kamarád

tak se nazývá projekt, který v listopadu tvořili žáci osmých ročníků. Zkoušeli jím své znalosti v německém jazyce, tím že si zábavnou formou procvičovali gramatické jevy a slovní zásobu. Projekt zahrnoval nejen věty o kamarádovi v němčině, ale také jeho…

Úřad práce – exkurze 9. tříd

Žáci 9. ročníků navštívili úřad práce v rámci přípravy na volbu povolání. V prezentaci si vyslechli možnosti středoškolského i učňovského vzdělávání a potom mohli  nahlédnout do katalogů jednotlivých nabízených škol nejen v kraji Vysočina. Fotografie

Halloween

31.10. celý anglicky mluvící svět slavil oblíbený svátek Halloween. I v letošním školním roce si  žáci 3. až 9. ročníku tento svátek připomněli v hodinách anglického jazyka. Starší ročníky zhlédly zajímavé filmečky a přečetli si mnoho informací o původu tohoto…

Plavecké závody ve čtvrtých třídách

Dne 8.11.2022 zakončili čtvrťáci svůj povinný plavecký výcvik, který trval od počátku září v rozsahu deseti lekcí. Děti si porovnaly své plavecké dovednosti v závěrečných závodech na 50 metrů. Mohly si vybrat, jakým plaveckým stylem tuto dráhu zvládnou. Fotografie Nejvíce…

Dušičky a Halloween

Paní učitelky si na začátku listopadu připravily pro své prvňáčky projekt na téma dušičky a Halloween. Děti si o tomto období povídaly, zdobily svíčky, pracovaly na tematických pracovních listech, ve kterých mimo jiné procvičovaly čtení, psaní a počítání nebo zašly…

Desetinná čísla

Koncem října si žáci 6. A připravili v rámci přípravy na rozšiřující látku „Desetinná čísla“ malé obchůdky. Přinesli si do nich zboží, vyrobili cenovky a zkusili si práci prodavačů i nakupujících. Zopakovali si sčítání i odčítání desetinných čísel. Hodina se…

Pythagoriáda – školní kolo

Koncem října proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda. Žáci během jedné hodiny řešili 15 zajímavých úloh. Výsledky: 6. ročník: 1.místo: Tůmová Eliška – 6.C 2.místo: Smejkalová Simona – 6. C 3.místo: Jurač Jan – 6. C , Polák Jan –…
Menu