Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť

Do projektu „Inovace ve vyučování“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se škola zapojila jako příjemce a nositel projektu.
* Mezi specifické cíle projektu patří:
– modernizace, inovace a zefektivnění vzdělávacího procesu ve škole prostřednictvím ICT,
– naplňování cílů kurikulární reformy a její ůspěšná realizace využíváním inovativních vyučovacích metod, forem a způsobů organizace výuky napomáhající pedagogickým pracovníkům k zatraktivnění a zefektivnění vzdělávacího procesu,
– zavedení distančního vzdělávání prostřednictvím eLearningového kurzu, který představuje velmi efektivní a flexibilní nástroj pro samostudium.
* K realizaci klíčových aktivit je plánováno:
a) 10 kurzů se zaměřením na využívání ICT ve výuce
– MS PowerPoint – výukové prezentace snadno a rychle I
– MS PowerPoint – výukové prezentace snadno a rychle II
– MS Word – tvorba výukových materiálů I
– MS Word – tvorba výukových materiálů II
– MS Excel v pedagogické praxi I
– MS Excel v pedagogické praxi II
– MS Excel v pedagogické praxi III
– MS Outlook v činnosti pedagoga
– Interaktivní tabule – moderní pomocník pro pedagogy
– Internet – využití pro školní praxi
b) 4 kurzy se zaměřením na využívání inovativních vyučovacích metod, forem a způsobů organizace výuky
– Týmová práce ve výuce
– Rozvoj kreativity a kreativnícho myšlení
– Brainstorming v pedagogické praxi
– Projektové vyučování
c) práce na vytvoření eLearningového kurzu na téma Současné trendy v metodách a formámch práce se žáky
* Cílovou skupinou je 35 pedagogických pracovníků školy.
* Zahájení realizace projektu je naplánováno na březen 2015 a ukončení se předpokládá v prosinci 2013.

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť 1

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť 2

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť 3

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť 4

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť 5

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť 6

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť 7

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť foto 1

Zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků ZŠ Třešť foto 2

Menu