Složení školské rady pro období od listopadu 2021 do listopadu 2024

Zástupci základní školy

PaedDr. Miloš Vašata
Mgr. Alena Tejklová

Zástupci rodičů

Ing. Eva Řezníčková
Eva Jilečková

Zástupci zřizovatele Města Třeště

Bc. Michael Bambula
Martin Hamták

Menu