Pomáhá třídním učitelům s vyhledáváním žáků, kteří mají problémy se správnou výslovností.

  • Navrhuje a organizuje logopedickou péči.
  • Diagnostikuje vadné hlásky a ve spolupráci s rodiči provádí nápravu výslovnosti.
  • Spolupracuje s odbornými pracovišti, konzultuje postup při logopedické péči.

Školní logopedka – Mgr. Helena Štumarová

Kontakty:

telefon: 567 584 946

e-mail: stumarova@zs-trest.cz

Logopedická asistentka – Mgr. Hana Dvořáková

Kontakty:

telefon: 567 584 949

e-mail: zastupkyne@zs-trest.cz

 

Logopedická asistentka – Mgr. Michaela Páralová

Kontakty:

telefon: 567 584 953

e-mail: paralova@zs-trest.cz

 

Logopedická asistentka – Mgr. Tereza Matýsková

Kontakty:

telefon: 567 214 100

e-mail: matyskova@zs-trest.cz

Menu