Základní škola Třešť získala dotaci v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III, který je spolufinancovaný Evropskou unií. Hlavním cílem projektu je realizace šablon doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem, zajištění činnosti klubů zaměřených na deskové hry a uskutečnění projektového dne ve výuce se zaměřením na podporu kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků.

Plakát ke stažení

Menu