Zápis do 1. tříd školního roku 2023/2024 proběhne na Základní škole Třešť, budova Barvířská 30/15 (současné první třídy) a to 14. dubna 2023 (13:00 – 17:00 hod.) a 15. dubna 2023 (9:00 – 11:00 hod.) prezenčním způsobem.

K zápisu přineste s sebou tyto dokumenty: 

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz zákonného zástupce (pas u cizích státních příslušníků – potvrzení o rezidenství), – pokud byl dítěti udělen odklad povinné školní docházky na jiné škole, dodá zákonný zástupce písemné rozhodnutí o udělení tohoto odkladu.

Kritéria přijetí

Při přijímacím řízení budou děti přijímány podle stanovených postupových kritérií v pořadí:

  • Děti s místem trvalého pobytu v Třešti a jejích příměstských částech Buková, Čenkov a Salavice. – Děti z nespádových oblastí, které získaly první odklad začátku povinné školní docházky v Základní škole Třešť.
  • V případě volné kapacity ostatní děti z nespádových oblastí.

Žádost o přijetí a ostatní dokumenty obdržíte při zápisu nebo si je můžete stáhnout na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání bude oznámeno vyvěšením v budově základní školy a na webových stránkách ZŠ Třešť. Uchazeči, kteří byli přijati, budou uvedeni na seznamu pod registračním číslem, které jim bude sděleno při zápise.

Zvažujete odklad?

V době zápisu do prvních ročníků základních škol od může zákonný zástupce požádat o odklad povinné školní docházky. Žádost musí doložit doporučením pedagogicko-psychologické poradny a doporučením pediatra nebo psychologa.

PaedDr. Václav Trnka, ředitel školy   

informace k zápisu

Інформація про реєстрацію

zápisní lístek (docx)

žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (docx)

Заява про зарахування дитини до початкової школи  (docx)

žádost o odklad (docx)

Заява про відстрочку обов’язкової шкільної освіти (docx)

Menu