Tiskopisy pro zápis k povinné docházce pro školní rok 2021/2022

Zápisový lístek

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatření vydalo MŠMT metodické doporučení pro organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Přestože je v běžných podmínkách zápis do 1. třídy za přítomnosti dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, je potřeba se letos opět připravit na zápis v distanční podobě. V případě změny ji zveřejníme na webových stránkách školy a budeme informovat vedení Mateřské školy v Třešti.

Ředitelství Základní školy Třešť rozhodlo o organizaci průběhu zápisu následovně:

 1. Zápis se uskuteční vzdálenou formou ve dnech od čtvrtka 1. dubna 2021 do pátku16. dubna 2021.
 2. Zápis se týká dětí narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015, včetně dětí s odkladem školní docházky. Děti, kterým bude 6 let až po 1. 9. 2021, mohou absolvovat zápis také, ale musí k žádosti doložit doporučení z poradenského zařízení.
 3. Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání jsou uvedena zde.
 4. Tiskopisy pro zapsání žáka (žádost o přijetí, zápisový lístek) a pro odklad povinné školní docházky (žádost o odklad docházky, zápisový lístek) jsou ke stažení v horní části stránky, nebo jsou v tištěné podobě volně k dispozici v přízemí Městského úřadu Třešť u vchodu do pošty. Jako přílohu k žádosti o zapsání žáka je nutné doložit kopii rodného listu dítěte. Upozorňujeme, že neoddělitelnou součástí žádosti o odklad povinné docházky jsou doporučení školského poradenského zařízení a doporučení praktického lékaře.
 5. Potřebnou dokumentaci mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:
  1. do datové schránky školy (9zymtjd),
  2. e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (sekretariat@zs-trest.cz),
  3. poštou,
  4. vhozením do   poštovní schránky umístěné na hlavní budově základní školy v ulici J. Hory
 6. V týdnu od 20. dubna 2021 škola zveřejnění na svých stránkách přehled přijatých žáků, počet otevřených prvních tříd a jména třídních učitelek.
 7. Rozhodnutí o přijetí dítěte k povinné školní docházce obdrží zákonní zástupci v elektronické podobě prostřednictvím kontaktního e-mailu.
 8. Případné nejasnosti je možné konzultovat se základní školou na telefonním čísle 567 584 940.

PaedDr. Václav Trnka, ředitel školy

Menu