Ceny pronájmu prostor od 1. 9. 2019

Ceník ke stažení

Finanční plány

Finanční plán 2022

Finanční plán 2020 (plnění)

Finančí plán 2019 (schváleno)

Finanční plán 2019 (návrh rozpočtu)

Rozpočtový výhled do roku 2021 (schváleno)

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 (návrh)

Finanční plán 2018 (návrh)

Finanční plán 2018 (schváleno)

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 – 2020

Informace pro rodiče žáků 1. ročníku – školní rok 2019/2020

Informace ke stažení

Roční plán akcí:

Pracovní plán 2022/2023

Pracovní plán 2021/2022

Pracovní plán 2019/2020

Měsíční plány akcí:

Školní rok 2023/2024:

Školní rok 2022/2023:

Koncepce školy

Koncepce školy 2020 – 2024

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program – ŠVP

Plány EVVO

Minimální preventivní program na školní rok 2021/20124a Preventivní školní program proti šikaně

Preventivní program 2021/2024

Školní řád

Školní řád

Výroční zprávy

Inspekční zprávy

Inspekční zpráva ČŠI – říjen 2022

Inspekční zpráva – leden 2015

Směrnice o ochraně oznamovatelů (whistleblowing)

Informace pro oznamovatele

Formulář pro oznamování protiprávního jednání

 

Menu