Informace o vrácení peněz za školní družinu

Mimořádná situace, která nastala v jarních měsících, zapříčinila uzavření školní družiny od 9. března 2020. Škola je připravena částku, která byla za zájmové vzdělávání ve školní družině v měsících březen až červen zaplacena, případným zájemcům vrátit. Vrácení proběhne převodem na účet žadatele na základě podání písemné žádosti, která může být doručena v tištěné podobě na adresu školy (Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť) nebo zaslaná elektronicky na e-mailovou adresu ekonomického úseku (morkusova@zs-trest.cz). Žádost musí být doručena nejpozději do 30. 6. 2020.

Finanční prostředky, u kterých nebude požádáno o navrácení, budou u žáků, kteří se na podzim 2020 opět do školní družiny přihlásí, použity na pokrytí nákladů spojených s docházkou do školní družiny v měsících září až prosinec 2020. Za zbývající peníze bude  nakoupen spotřební materiálu pro děti ve školní družině.  Vrácení proběhne převodem na účet žadatele na základě podání písemné žádosti, která může být doručena v tištěné podobě na adresu školy (Základní škola Třešť, J. Hory 1050, 589 01 Třešť), nebo zaslaná elektronicky na e-mailovou adresu ekonomického úseku (morkusova@zs-trest.cz).

Vzor žádosti o vrácení platby (stáhnete kliknutím na obrázek)

Způsob placení družiny od školního roku 2017/2018

Ve školním roce je možné školní družinu platit ve třech splátkách:

  • ZÁŘÍ – PROSINEC            400 Kč                                                                                                                     
  • LEDEN – BŘEZEN            300 Kč
  • DUBEN – ČERVEN            300 Kč

UPOZORNĚNÍ

Od září 2016 je možno poplatek ŠD zaplatit ve dvou etapách a to:  

  • ZÁŘÍ – PROSINEC            400 ,-                                                                                                                        
  • LEDEN – ČERVEN            600,-

Školní družina je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování , má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní školní družina (zejména z pohledu části rodičů) částečně také funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení školního vyučování. Základním organizační jednotkou je oddělení a do jednoho oddělení lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících žáků.

Svou funkci v péči o žáky v době mimo školní vyučování naplňuje školní družina činnostmi, řazenými do následujících skupin, aniž mezi nimi lze vést přesnou hranici. Těmito činnostmi jsou odpočinkové činnosti (mají odstranit únavu), rekreační činnosti (slouží k regeneraci sil a převažuje v nich aktivní odpočinek), zájmové činnosti (rozvíjejí osobnost žáka) a příprava na vyučování (zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností, není však legislativně stanovena jako povinná činnost školní družiny).

Organizace školní družiny ve školním roce 2019/2020

Provoz ŠD ZŠ Barvířská

Po – Čt 6.00 – 8.00 11.30 – 16.00
6.00 – 8.00 11.30 – 15.30

Provoz ŠD ZŠ J. Hory

Po – Pá 6.00 – 8.00 11.30 – 15.30

1.oddělení:   Jaroslava Hronová       tel.567214586

2.oddělení:   Lucie Maryšková

3.oddělení:   Alena Widerlechnerová   tel.567584945

4.oddělení:   Eva Vávrová      tel.567584954

5.oddělení:   Iveta Příhodová

Školní vzdělávací program školní družiny

Řád školní družiny

Menu