Základní škola Třešť se zapojila jako spolupracující škola do projektu s názvem Spolupráce škol a firem a žákovské minipodniky. Žadatelem o podporu z operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost je Střední škola stavební Jihlava.
Cílem projektu je podpora podnikatelských dovedností žáků základní škol. Do aktivity je zapojeno 10 školských zařízení, v první fázi bude žadatel pracovat s učiteli, které lektorsky povede. Učitelé absolvují dvoudenní seminář zaměřený na vytvoření podnikatelského záměru, zřízení živnostenského listu, zřízení účtu apod. Společně budou pracovat na založení truhlářské dílny.  Učitelé se naučí, jak zkalkulovat výrobek a jak pracovat s internetovými stránkami firmy, jak zajistit marketing.
Na zapojených školách budou probíhat kroužky, které nastaví fungování minipodniků pod vedením učitelů. Bude vytvořena řídící struktura minipodniku – ředitel, asistent, výrobní ředitel, správce internetových stránek, jednotliví zaměstnanci si stanoví plat. Učitel bude s každým žákem individuálně pracovat a např. správce internetových stránek naučí pracovat jako webmaster a tento vytvoří spolu s týmem projektu internetové stránky. Také proběhne návštěva žáků základních škol na střední škole stavební, kde žáci vyrobí předměty, které budou umístěny na webových stránkách truhlářského minipodniku, předtím však žáci výrobky zkalkulují a navrhnou cenu. O tom jak fungují minipodniky na základních školách vznikne příručka, do které přispějí se svými zkušenostmi všechny zapojené základní školy. Obdržené podklady zpracuje koordinátor pro základní školy.
Projekt byl realizován v době od 1. 9. 2014 do 31. 7. 2015.

Video ze závěrečné prezentace podniku na setkání v Jihlavě

Web žákovského minipodniku lze otevřít kliknutím na obrázek

Dokument Spolupráce škol a firem a žákovské minipodniky

 

 

Menu