Šablony ZŠ Třešť 2017

Cílem projektu je podpořit základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta,školního psychologa,speciálního pedagoga, sociálního pedagoga. Důležitou oblastí podporyje také usnadnění přechodu dětí zmateřské školy do základní školy aspolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity(čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Plakát ke stažení

Menu