Projekt je pravidelně realizovaný již od roku 2000. Poděkování za spolupráci patří Městu Třešť, které zařazuje každoročně finanční prostředky potřebné na jeho uskutečnění do rozpočtu školy.

Program je zaměřený na získávání návyků zdravého životního stylu a na smysluplné využívání volného času dětí. Program nabízí netradiční sportovní disciplíny, které umožňují zapojení i žákům méně pohybově nadaným. Chlapci a děvčata se mohou volně zúčastňovat činnosti podle zájmu. Každému sportovnímu odvětví je věnován jeden měsíc.

Akce v rámci projektu

28.11.2013 – Horolezecká stěna

5.12.2013 – Bruslení v Telči

11.12.2013 – Vodní ráj

5.3.2014 – Fitprogram pokračuje

3.4.2014 – Fitprogram 6. ročníků – Vodní ráj

Dokument o programu

Fitprogram

Menu