Žáci 6. ročníku se zúčastnili výukového programu Učíme se učit. Obsahem přednášky byl návod, jak bylo řečeno: „Aby učení nebylo mučení“. Byl kladen důraz na sebepoznání žáka (paměť a učení), učební styl (způsob přijímání a prezentace svých znalostí), chyby, které žáci dělají při učení v závislosti na vnějších a vnitřních podmínkách, samostatnost v učení. Také se dozvěděli, jakou roli hraje motivace, tréma a strach. Měli možnost se naučit některé techniky ke zlepšení paměti.

Menu