Beseda s příslušníkem policie ve čtvrtých třídách

V pátek 24.3. 2023 navštívil čtvrťáky příslušník policie nadpraporčík Vondra. V průběhu jedné vyučovací hodiny dětem připomněl některé dopravní značky, bezpečné chování na silnici, správnou výbavu jízdního kola…Děti si také zopakovaly důležitá telefonní čísla pro záchrannou službu, policii, hasiče i linku tísňového volání. Na závěr všichni dostaly kartičky s důležitými informacemi pro bezpečné chování a ti nejaktivnější žáci malou odměnu – reflexní pásek. Získané informace budou využity v hodinách přírodovědy. Fotografie

Menu