Koncem března a začátkem dubna paní Nováková z třešťské farnosti přiblížila dětem na prvním stupni význam velikonočních svátků. Postupně žákům připomněla tradici Velikonoc od masopustu až k samotným Velikonocům. Žáci si také zopakovali význam jednotlivých dnů ve svatém týdnu, a také poslání Ježíše Krista v dějinách lidstva. Paní Nováková názorně dětem ukazovala velikonoční cestu na prostřeném plátně, na které postupně pokládala jednotlivé symboly – masopustní masku, kočičky, kříž, chléb…Na závěr besedy žáci dostali pracovní list s tématikou Velikonoc. Fotografie

Menu