Den stromů – centra aktivit u prvňáčků

V návaznosti na 20. říjen, kdy slavíme DEN STROMŮ byla výuka v prvních třídách zaměřena právě na stromy. Žáci byli nejdříve seznámeni s pravidly práce ve skupinách. Pracovali ve čtyřech centrech. V centru MATEMATIKY skládaly děti strom z geometrických tvarů a zapisovaly do tabulky, kolik daných tvarů použily. V centru ČTENÍ A SKLÁDÁNÍ děti skládaly slova do mřížky, poskládaly strom z dílků a seznamovaly se s jeho částmi. V centru OBJEVY děti pracovaly na pavoučkových úkolech, kde počítaly přírodniny a zapisovaly z kolika přírodnin se skládá obrázek a hledaly dvojice, které k sobě patří. Nechyběla práce v ATELIÉRU, kde žáci vytvářeli strom pomocí své ruky a obtisků prstů. Závěrem děti hodnotily své úsilí, za které byly odměněny pavoučkovým diplomem.  Fotografie

Menu