je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Ve škole jsme Den Země oslavili 20. dubna. Žáci 9.B připravili pro všechny třídy 6. ročníku kvízy a hádanky na 13 stanovištích. Po dvojicích si žáci zahráli ekologické pexeso a naučili se třídit odpad, zopakovali znalosti z živočišné i rostlinné říše. V učebně přírodopisu pak všichni vytvořili květináč z toaletní ruličky a zaseli semínka řeřichy. V počítačové učebně si každý žák spočítal svou ekologickou a vodní stopu. Po čtyřech hodinách jsme vyšli ven a posbírali odpadky v okolí školy. Projekt byl zpestřením každodenní výuky i poučením zábavnou formou.

Menu