Dopravní výchova v 5. třídách

V průběhu měsíce října a listopadu absolvovali žáci z 5. ročníku čtyřhodinový program na téma Dopravní výchova. Paní instruktorka zopakovala učivo o dopravě ze 4. ročníku a doplnila novými informacemi. Děti si připomněly bezpečnost v silničním provozu – správné nasazení helmy, dopravní značky, vybavení kola, křižovatky…Vyluštily si také křížovku a pracovaly ve skupinách. Zvládly i pohybovou hru na zapamatování si nejdůležitějších čísel pro záchrannou službu, policisty a hasiče. Nejšikovnější žáci byli odměněni drobnými cenami a všichni pak dostali bezpečnostní pásky. Fotografie

Menu