Děti ze 6. A v rámci výuky krychle a kvádru využily sněhové nadílky a postavily před školou krychle a kvádry. Výtvory změřily a ve třídě potom vypočítaly objem sněhu ve svých tělesech. Pracovaly ve skupinkách a zjistily, že rovné stěny a pravé úhly nejdou úplně jednoduše postavit. Fotografie

Menu