Informace pro rodiče žáků prvního ročníku

Vedení základní školy oznamuje, že se neuskuteční slavnostní zahájení školního roku v sále kina Máj, ale žáci a rodiče se dostaví na osmou hodinu do tříd v základní škole v ulici Barvířská, kde budou přivítáni třídními učitelkami. Důvodem je snaha o minimalizování možnosti šíření nákazy covid-19, ke kterému by mohlo dojít při shromáždění velkého počtu dětí a dospělých osob v uzavřeném prostoru.

PaedDr. Václav Trnka, ředitel základní školy

Menu