Knihovnické lekce ve čtvrtých třídách

V průběhu měsíce března, který je označován jako měsíc knihy, všichni žáci ze 4. ročníku navštívili městskou knihovnu. Paní knihovnice Kateřina Brychtová pro ně připravila zajímavý dvouhodinový program na téma Přísloví. Děti se nejprve dozvěděly, co to přísloví vlastně jsou a také, že v nich nacházíme mnoho moudrosti a poučení. Zopakovaly si mnoho přísloví a vysvětlily si jejich význam

Pak žáci hledali v prostorách knihovny devět obrázků a museli v nich objevit to správné přísloví. Seznámili se i s rozličnými piktogramy, které symbolizovaly také nějaká přísloví. V textu o příslovích žáci doplňovali chybějící slova. Třídili také jednotlivá přísloví podle tematického zaměření – lidské tělo, čas, láska, peníze…

Po celou dobu děti pracovaly ve skupinách, radily se a vzájemně si pomáhaly. Na konci je čekal obtížný úkol, a to rozpoznat daná přísloví, ve kterých bylo použito i mnoho odborných slov či výrazů.

Na konci knihovnické lekce si děti mohly vypůjčit knihy. Zaujaly je i starší vyřazené knihy, které svými skládanými listy tvoří v knihovně zajímavou ozdobu…

Pro každého byl připraven i pracovní list s tématikou přísloví do vyučovacích hodin českého jazyka a kdo chtěl, mohl si odnést i vyřazenou knihu na skládání… Fotografie

Menu