Žáci 9. B a 9. C v rámci výuky podobnosti prožili hodinu matematiky v přírodě. Měli za úkol změřit svůj stín, ten porovnat se svou skutečnou výškou. Pak změřit stín vybraného stromu. Strom si vyfotit a tipnout výšku stromu. Následující hodinu ve třídě počítali skutečnou výšku stromu. Vše pak ve skupinkách zaznamenali a připojili fotky. Fotografie

Menu