bylo téma skupinové integrované výuky ve 3.B. Žáci se v centrech aktivit učili nahlížet na své město z hlediska historie, architektury, občanské vybavenosti i řízení města. Zahráli si na městskou radu a rozhodovali o financování obecních projektů. Poznávali třešťské památky a učili se vnímat jejich detaily. Při vytváření vlastního území s městy a vesnicemi si uvědomovali jejich rozdílnost a důležitost dopravní dostupnosti. Týdenní projekt zakončili podzimní vycházkou městem. Fotografie

Menu