V posledním předvánočním týdnu sehrál DS Třeštíci osm divadelních představení nové pohádky, kterou si připravil jako vánoční dárek pro své spolužáky a rodiče. DS Třeštíci pracuje již řadu let pod vedením paní učitelky R. Kadlecové, p. učitele L. Vonky a pana J. Fiedlera a v letošním roce v něm převažují žáci 6. C a 7. C, ve sboru a na jevišti se ale objevují rovněž žáci z jiných tříd a o tom, že dělat divadlo je nejen práce, ale také zábava, svědčí to, že s námi stále spolupracuje i několik bývalých žáků. Pro tentokrát napsala paní učitelka scénář podle předlohy televizní pohádky z r. 2003 a nazvala ji O hrušce moudrosti. V televizním zpracování se však neobjevuje ani jedna písnička, což pro nás, vzhledem k početnému pěveckému sboru, byla velká škoda.  A tak jsme do pohádky zařadili celkem jedenáct písniček, které otextoval pan Fiedler a hudbou je doplnil p. učitel Vonka. Výsledkem je veselá hudební pohádka. Nic hezkého nevznikne ale jen tak, a proto si všichni členové souboru – herci, zpěváci, kulisáci i obraceč not – zaslouží velké poděkování za čas a zodpovědný přístup věnovaný nácviku. Dle ohlasů soudíme, že se výsledek naší práce líbil a věříme, že se líbit bude i na Třešťském divadelním jaru. Fotografie, Video

Mgr. Radana Kadlecová

Menu