Ohlédni se a zhodnoť svoji práci

Tak se jmenovalo téma celodenního projektového vyučování v 5. A třídě. Den po rozdaném vysvědčení si žáci vyzkoušeli hodnotit svoji práci za 1. pololetí. Hodnotili své úsilí, do jaké míry se jim podařilo zvládnout učivo v jednotlivých předmětech, s jakými překážkami se potkali, hodnotili svůj kolektiv, smysl spolupracovat apod. Závěrem též hodnotili práci své třídní učitelky, která dostala od každého žáka vysvědčení.

Tomuto všemu předcházela příprava na hostinu, kterou si děti připravily celou samy. Ve skupinkách se domluvily na receptu, udělaly si rozpočet, nakoupily si ingredience a připravily si pokrm studené kuchyně. Děti též počítaly, kolik korun činil nákup celkem a kolik korun průměrně stál jejich pokrm na žáka.

Závěrečná diskuse byla velmi přímá a plodná. Děti dokázaly, že umí k jednotlivým příspěvkům svých spolužáků zaujmout stanovisko, nebojí se vyjádřit svůj názor. Určitě si z této debaty odnesly spoustu zajímavých postřehů.

Fotogalerie

Menu