Dne 5. května se žáci devátých ročníků zúčastnili pietní akce na Vězeňském dvoře k uctění památky padlých třešťských občanů během květnových dnů roku 1945 v Třešti. Vzpomínalo se zde i na deportované a zavražděné obyvatele židovského původu z Třeště. Předseda Senátu ČR Miloš Vystrčil zdůraznil, že je důležité předcházet podobným celosvětovým válečným konfliktům i v současnosti. Proto je důležité tyto historické události stále připomínat, aby se nezapomnělo. Fotografie

Menu