Někteří žáci 8. B a 8. C si v rámci hodiny geometrie připravili pro ostatní spolužáky pomůcky. V prvním případě krychli, kterou vytvořili ze špejlí, papíru nebo pomocí 3D pera. Na krychlích jsme si zopakovali výpočet objemu a povrchu krychle. Ve druhém případě žáci pracovali jako staří Indové a Egypťané, když vytyčili pravý úhel pomocí provazu. Dokázali tím Pythagorovu větu, jako kdysi před naším letopočtem v Pythagorejské škole. Fotogalerie

Menu