Prevence dětských úrazů ve třetích třídách

Ve čtvrtek 12.5.2022 byl pro děti ze třetích tříd připraven program od SZÚ Jihlava pod názvem Prevence dětských úrazů. Ve třech vyučovacích hodinách se prolínalo mnoho různých činností a aktivit… Nejprve děti pracovaly ve skupinách, kde si povídaly o nebezpečí a prevenci úrazů nejen ve škole, ale i doma, na hřišti, atd…Soutěžily v jednotlivých skupinách a vybíraly si z tabulky otázky s různou obtížností. Další hodinu se učily, jak poskytnout první pomoc zraněnému člověku, a také si vyzkoušely masáž srdce na zdravotnickém modelu. Poslední hodinu si zopakovaly dopravní značky a jednotlivě odpovídaly na otázky ze silničního provozu. Vyplňovaly pracovní listy zaměřené na bezpečnost silničního provozu a na konci celého programu každý dostal od paní lektorky čtyřlístek pro štěstí. Žáci se zábavnou formou dozvěděli mnoho užitečných informací, které budou podkladem pro nadcházející učivo ve vyučovacím předmětu Člověk a jeho svět. Fotogalerie

Menu