Žáci naší školy absolvovali výukový program z cyklu Tonda Obal na cestách. S přihlédnutím k věku byli žáci interaktivně seznámení s principem třídění a ukládání odpadu, technologií spalování, s možnostmi recyklace a následného využití materiálu. Našim nejmladším se kromě poutavého videa a vyprávění nejvíce líbilo třídění kartiček do maket popelnic a kontejnerů. Věříme, že se pro novou generaci stane třídění běžnou rutinou a přispěje tak k ekologickému hospodaření a ohleduplnému chování k naší planetě. 

 

Menu