Žáci 1. stupně se zúčastnili vzdělávací akce Tonda Obal. Zopakovali si, jak rozeznat základní druhy odpadu. Ujasnili si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích. Seznámili se s několika recyklovanými výrobky. Cílem těchto besed je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. 

Menu