Informační a poradenské středisko pro volbu povolání při ÚP Jihlava připravilo pro žáky 9. ročníku program nazvaný Volím svoje povolání. Žáci naší školy se do tohoto programu také zapojili. V Jihlavě se dozvěděli zajímavé informace o jednotlivých povoláních, o trhu práce a perspektivách vývoje různých typů povolání. Návštěva ÚP Jihlavy nepochybně přispěje žákům k snadnější orientaci v problematice volby povolání, což jistě uvítají, protože termín podávání přihlášek na střední školy se nezadržitelně blíží.

Menu