Výlety 6. C a 9. C a divadelní víkend

20. června zahájila třída 6. C svůj dvoudenní výlet ve Zvolenovicích. Byla pro ně připravena spousta her a soutěží, takže dva dny strávené v přírodě utekly jako voda.

V úterý odpoledne je zde vystřídala třída 9. C. Její výlet trval až do pátku, tak i aktivit bylo více. Převažovaly především sportovní soutěže, ale nezapomnělo se ani na procvičení důvtipu a v řadě úkolů bylo třeba využít i mnoho znalostí a dalších dovedností. Protože počasí přálo, příjemným osvěžením bylo i koupání. U táboráku se zpívalo a samozřejmě nechyběly dozlatova opečené špekáčky.

V pátek navečer se děti opět vystřídaly. Část žáků zůstala, byla ale doplněna dalšími členy divadelního souboru Třeštíci a poslední divadelní víkend tohoto školního roku mohl začít. Dva dny pak všichni společně pracovali na přípravě pohádky, z níž znali pouze začátek. Úkolem tedy nebyla pouhá dramatizace daného děje, ale také „dotvoření“ pohádky tak, aby nejen dobře skončila, ale aby byly vyřešeny vztahy mezi všemi postavami. A to se skvěle podařilo, což jsme měli možnost posoudit v sobotu večer na „premiéře“.  Třeštící předvedli, že umí pracovat s dějem, aby správně gradoval, umí využít prostor, správně se pohybovat a mluvit. A hlavně, a o to šlo především, umí se bavit. A přestože divadelní tvorba převládala, čas se našel i na další hry. A tak věříme, že spokojeni s výletem byli žáci 6. C i 9. C a víkend se líbil i Třeštíkům. Fotogalerie

Mgr. Radana Kadlecová

Menu