V těchto červnových dnech využívá třída IV. A pěkného počasí a některé vyučovací hodiny probíhají venku. V matematice měřili kluci a holky délku a šířku hřiště a počítali jeho obvod a obsah. Délku a šířku hřiště děti také krokovaly a hodnotily rozdíl s přesným měřením. Přírodovědu a výtvarnou výchovu jsme si zpestřili vytvářením fotografií v rámečku na téma: „Co kreslí příroda“. Při fotografování děti použily své mobilní telefony. Tato výuka nás baví a určitě v ní budeme pokračovat.   

Menu