Mít zavázané oči a hádat předmět, který držím v ruce. To byla činnost, která měla zaktivizovat žáky osmého ročníku v německém jazyce. Procvičovali si díky ní slovní zásobu a konverzační fráze v oblasti školních potřeb. Úkolem bylo mít zavázané oči, k čemuž posloužil šátek stejně dobře jako nákrčník nebo bunda. Jejich spolužák či spolužačka jim následně podal/a předmět a oni měli hádat, co drží, následně si role vyměnili. Všichni zúčastnění si aktivitu užili. Fotografie

Menu