Den Země si připomenuly žáci  6. ročníku projektovým dnem, na kterém se spolupodíleli žáci z 9.A. Šesťáci si prošli soutěžními stanovišti s tematikou věnovanou životnímu prostředí. Spočítali svou  ekostopu a zamysleli se nad naším životním stylem a jeho vlivem na životní prostředí. Pomocí virtuální reality se na chvíli přenesli ke korálovému útesu. Na závěr dne sesbírali odpadky v okolí naší školy.

Menu