Žáky 3. ročníků navštívily pracovnice Státního zdravotního ústavu z Jihlavy s velmi zajímavým programem „Prevence úrazů“. Žáci si v průběhu dopoledne připomněli všechna úskalí, která na ně čekají doma, na hřišti a samozřejmě i v blízkosti silnice. Ve dvojicích i ve skupinkách řešili různé situace a předvedli si, jak volat na záchrannou službu. Na závěr si všichni vyzkoušeli masáž srdce na resuscitační figuríně.  Fotografie

Menu