Také 4. ročník si v hodině anglického jazyka připomenul Halloween, který se slaví v anglicky mluvících zemích 31.10. Žáčci se seznámili se zvyky, tradicemi a vytvořili si strašidelnou dýničku. Vše probíhalo v maskách. Fotografie

Menu