Halloweenské dovádění v hodinách AJ – 3. ročník

V týdenním projektu o Halloweenu, který se slaví v anglicky mluvících zemí, si děti vyzkoušely hry jako jablíčka na provázku, naučily se koledu – Trick or treat, písničku Spooky, spooky, … a zatančily si v maskách. Vyrobily se strašidelnou dýničku a celkově si užily tento svátek😊 Fotografie

Menu